Wat gebeurt er na Prinsjesdag met de Miljoenennota en de Rijksbegroting?

Op Prinsjesdag worden de Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd. Na Prinsjesdag behandelt de Tweede Kamer de begrotingen in het parlement. 

Gebeurtenissen na PrinsjesdagBeschouwingen en behandeling begrotingen

Het hele begrotingsproces

Het hele begrotingsproces duurt ongeveer 2,5 jaar: van voorbereiding tot verantwoording. Tijdens het lopende begrotingsjaar treft het kabinet al voorbereidingen voor de begroting van het komende jaar en blikt het terug op de begroting van het voorgaande jaar.

Kijk voor meer informatie over het proces van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag op de website van de Tweede Kamer.