Documenten - Rechten van mensen met een beperking

64 documenten over Rechten van mensen met een beperking

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief Wijziging Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet wegens centraliseren tolkvoorzieningen, luisterlijnen en jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden

Minister De Jonge (VWS) biedt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord aan bij de wijziging van de Participatiewet, de Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-05-2019

Memorie van antwoord Wijziging Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet wegens centraliseren tolkvoorzieningen, luisterlijnen en jeugdvertrouwenswerk voor doven en slechthorenden

Memorie van antwoord van minister De Jonge (VWS) bij de wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 06-05-2019

Kamerbrief over Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie)

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de zogenaamde prikbordfunctie van Tolknet betrokken kan worden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2019

Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie)

Brief om te informeren over de wijze waarop de zogenaamde prikbordfunctie van Tolknet betrokken kan worden bij de centralisering ...

Brief | 23-04-2019

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over prikbordfunctie tolkvoorziening auditief beperkten

Aanbiedingsbrief van minister De Jonge bij afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over prikbordfunctie tolkvoorziening ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2019

Inrichting effectmonitoring van het Programma Volwaardig Leven

Rapport over de manier waarop de effecten worden gemeten van het Programma Volwaardig Leven. Het doel van dit Programma is om ...

Rapport | 21-03-2019

Commissiebrief KansPlus VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het manifest KansPlus VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-02-2019

Nota naar aanleiding van het verslag inzake tolkvoorzieningen voor auditief beperkten

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de concepten voor de lagere regelgeving voor de tolkvoorzieningen voor auditief ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 28-01-2019

Kamerbrief over Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer documenten over de wijziging van wetten inzake de Wet centraliseren ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-01-2019

Concept ministeriele regeling inzake tolkvoorzieningen voor auditief beperkten

Regeling | 28-01-2019