Hoe kan ik bellen met een gehoor- of spraakbeperking?

Slechthorenden, doven en mensen met een spraakbeperking kunnen bellen via de bemiddelingsdienst voor telefonie. Het telefoongesprek gaat dan via een schrijftolk of tolk Nederlandse Gebarentaal.

In de Telecommunicatiewet staat dat mensen met een fysieke beperking betaalbaar moeten kunnen bellen met instanties, zoals een bank of de Belastingdienst.

Bemiddeling bij bellen

Als u een gehoor- of spraakbeperking heeft en wilt bellen, kunt u kiezen uit:

  • Gesproken woorden lezen als tekst
    Hierbij zet een schrijftolk gesproken woorden om naar tekst. Zo kunt u een gesproken tekst lezen.
  • Gesproken woorden zien in gebarentaal
    Een tolk Nederlandse Gebarentaal zet gesproken woorden om in gebarentaal. U ‘ziet’ dan de gesproken tekst.

KPN Teletolk voert de bemiddeling in tekst of beeld uit. Op de website van KPN Teletolk vindt u de openingstijden, tarieven en hoe deze dienst werkt.

Privacy bij de bemiddelingsdienst via telefoon

Medewerkers van de bemiddelingsdienst zijn bevoegd om deze gesprekken te bemiddelen en hebben zwijgplicht. Dat betekent dat zij de inhoud van een gesprek met niemand mogen delen. Dit geldt voor alle gesprekken. Dus voor gesprekken tussen u en de overheid (zoals gemeenten of het UWV). Maar ook tussen u en een bedrijf, zoals bijvoorbeeld een bank.

Voor vragen of klachten over de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden kunt terecht bij Consuwijzer.nl.