Heb ik invloed op mijn medische behandeling?

U beslist samen met een arts over uw medische behandelingen. In geval van nood, bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, kunt u geopereerd worden zonder uw toestemming.

Wel of niet behandelen bespreken met arts

De arts moet niet alleen de gevolgen en de risico's met u bespreken, maar ook de mogelijkheid om niet te behandelen. Ook de wachttijd en de herstelduur moet de arts bespreken en aangeven wat andere artsen voor u kunnen doen.

Belangrijk is dat de arts u ook uitnodigt om vragen te stellen en u zodanig antwoord geeft dat u het ook snapt.

Behandeling weigeren

U mag een behandeling weigeren. Als u geen toestemming geeft voor een medisch onderzoek of een behandeling moet de arts uw besluit respecteren. De arts moet u wel goed informeren over de medische gevolgen. Zijn die gevolgen nadelig voor u, dan kunt u de arts achteraf niet aansprakelijk stellen.

Terugkomen op eerdere toestemming

Twijfelt u nadat u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde ingreep? U kunt altijd terugkomen op uw besluit. 

Als u een andere behandeling wilt, moet de arts die beslissing respecteren. Maar een arts is niet verplicht elke behandeling uit te voeren.

Behandelen bij noodsituatie

Bent u in een noodsituatie niet in staat om uw toestemming te geven? Dan mag een arts u behandelen, behalve als uit een wilsverklaring of reanimeerpenning blijkt dat u niet behandeld wilt worden.