Documenten - Regeldruk in de zorg

33 documenten over Regeldruk in de zorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Uitstelbrief voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg

Minister De Jonge stuurt een uitstelbrief over de voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-07-2019

Convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging

Brief | 04-12-2018

Controlemethodiek zorgverzekeraars bij Handreiking registratiestandaard wijkverpleging

Brief | 04-12-2018

Kamerbrief over afschaffen minutenregistratie wijkverpleging

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede kamer over het afschaffen van minutenregistratie in de wijkverpleging.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2018

Stand van zaken moties en toezeggingen

Document met overzicht van stand van zaken over moties en toezeggingen van VWS aan de Tweede Kamer.

Brief | 04-10-2018

Kamerbrief over Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond moties en toezeggingen voor de begroting 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Wijziging van een aantal wetten (Verzamelwet VWS 2018)

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 15-06-2018

Wijziging van de Wet - Verzamelwet VWS 2018

Wijziging van de Wet houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 15-06-2018

Kamerbrief over de wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van VWS om misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2018

Actieplan (Ont)Regel de Zorg

Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor ...

Publicatie | 22-05-2018