Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

Minister Blok informeert de Tweede Kamer over het Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk (PDF | 1 pagina | 70 kB)