Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage Programma vermindering regeldruk ondernemers

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het Programma vermindering regeldruk ondernemers. Ook meldt de minister welke moties en toezeggingen hiermee worden afgedaan.

Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage Programma vermindering regeldruk ondernemers

Bijlagen