Besluit op Woo-verzoek over Regeling Eisen Geschiktheid 2000

Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Deze regeling vormt de basis voor de geschiktheidsbeoordeling door het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).