Maatregelen ter verbetering kwaliteit rijonderwijs en prestaties van rijscholen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van het rijonderwijs verbetert en misstanden in de sector worden bestreden. De maatregelen zijn een uitwerking van het advies ‘Van rijles naar rijonderwijs’ dat de heer Roemer op 14 april 2021 aan de minister van IenW heeft aangeboden.

De aanleiding voor het aan de heer Roemer gevraagde advies was een aantal problemen in de rijschoolbranche, zoals misstanden door een (te) grote afhankelijkheid van een leerling van één rijinstructeur en onvoldoende prikkels gericht op goed onderwijs, maar op een zo groot mogelijke opbrengst. Dit resulteert in relatief lage gemiddelde slagingspercentages bij het CBR, waarvan de leerling de negatieve gevolgen ondervindt. In het advies worden aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van het rijonderwijs, de kwaliteit van het rijexamen, de kwaliteit van rijscholen en de kwaliteit van rijinstructeurs te verbeteren. 

Minister Harbers:

“De grote stap die we met het uitvoeren van het advies maken, is dat we nu ook eisen gaan stellen aan de kwaliteit van het rijonderwijs en aan de prestaties van rijscholen. Hiermee willen we bereiken dat de kwaliteit van het rijonderwijs verbetert, de leerling beter wordt beschermd en het slagingspercentage van praktijkexamens hoger wordt. Hierbij wil ik benadrukken dat de maatregelen tot stand zijn gekomen door een constructieve samenwerking met de rijschoolbranche, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI) en vele anderen. Ik hoop dat we ook de uitvoerende fase op constructieve wijze kunnen voortzetten.”

Maatregelen

Een van de maatregelen is het opstellen van het leerplan voor leerlingen die het rijbewijs B willen halen. Hier wordt mogelijk toetsing door een andere rijinstructeur voordat je opgaat voor het rijexamen in opgenomen. Daarnaast is aan het CBR gevraagd om nieuwe exameneisen te ontwikkelen en aan IBKI om de opleiding voor rijinstructeurs aan te passen. Aanvullend is het CBR gevraagd om een plan te ontwikkelen waarmee consequenties aan de slagingspercentage van rijscholen worden verbonden. 

Pilots

Voorafgaand aan de uitvoering worden de maatregelen eerst getoetst door middel van pilots. Zo loopt er een pilot ‘collegiaal advies’, in samenwerking met het CBR en vertegenwoordigers uit de rijschoolbranche. Hier doen tien rijscholen in Zeeland aan mee. Doel van de pilot is het verkrijgen van inzicht in ervaringen van toetsing door collega-rijinstructeurs voordat een leerling opgaat voor het rijexamen. Daarbij wordt ingezet op het geven van een oordeel door een collega-instructeur of een leerling gereed is voor het doen van praktijkexamen bij het CBR. De pilot loopt tot in de zomer. 

Het kabinet realiseert zich dat aan vrijwel alle adviezen consequenties zitten voor rijscholen, rijinstructeurs, consumenten en uitvoeringsorganisaties, en dat in veel gevallen wet- en regelgeving aangepast moet worden. Om de te nemen stappen voor alle betrokkenen behapbaar te houden, kiest het kabinet ervoor de maatregelen uit het advies stapsgewijs in te voeren. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het aanpakken van misstanden en het verhogen van de kwaliteit van het rijonderwijs. Daarbij blijft het ministerie van IenW in gesprek met de sector, het CBR en het IBKI om samen tot een goede uitvoering te komen.