Europese afspraken rijbewijs

Voor alle landen van de Europese Unie (EU) gelden dezelfde eisen aan het rijbewijs. Dit houdt in dat alle bestuurders aan dezelfde eisen moeten voldoen als zij rijexamen doen. 

Doel Europese afspraken rijbewijs

De Europese afspraken over het rijbewijs staan in de Europese rijbewijsrichtlijn. In het verleden stelde elk EU-land zijn eigen eisen aan het rijbewijs. In sommige landen waren de eisen veel strenger dan in andere landen. De regels zijn nu zoveel mogelijk gelijk getrokken (harmonisatie). Daardoor geldt een bepaalde rijbewijscategorie in alle EU-landen. Bestuurders van alle lidstaten moeten nu hetzelfde weten en kunnen. Ook gelden nu overal dezelfde eisen aan het rijexamen. 

Gevolgen Europese rijbewijsrichtlijn voor Nederland

De (derde) Europese rijbewijsrichtlijn is in 2013 ingevoerd. Hierdoor zijn een aantal regels voor het Nederlandse rijbewijs veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld 3 categorieën voor het motorrijbewijs: lichte motor (A1), middelzware motor (A2) en zware motor (A). Ook is er nu onderscheid tussen zware en lichte vrachtwagens en bussen.

Nederland is verplicht om de regels van de Europese rijbewijsrichtlijn onder te brengen in de wet.