Kan ik mijn buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs?

In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Of dat zo is, hangt af van het land waar het rijbewijs is afgegeven. Heeft u oorspronkelijk in Nederland uw rijbewijs gehaald en heeft u dit later omgewisseld voor een buitenlands rijbewijs? Dan kunt u dat weer terugruilen voor een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven in EU of EVA omwisselen

Is uw rijbewijs afgegeven in een land van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA)? Dan kunt u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Op de site van de RDW staat hoe en waar u dit kunt doen. En aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Bij het omwisselen kunt u kiezen of u uw rijbewijs wilt vernieuwen of vervangen. Wat de verschillen zijn en hoe u dit kunt doen leest u in de handleiding omwisseling buitenlands rijbewijs op de website van de RDW.

Soms kunt u uw rijbewijs alleen omwisselen als dat geldig is in een bepaalde categorie. Dit geldt voor een aantal niet-Europese landen, zoals Japan en Israël. De RDW biedt een volledig overzicht van deze landen en de voorwaarden.

Opnieuw examen doen als omwisselen rijbewijs niet mogelijk is

Kunt u uw buitenlandse rijbewijs niet omwisselen? Dan moet u slagen voor het rijbewijsexamen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beslist of u slaagt voor uw examen.

Internationaal rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is een vertaling van een nationaal rijbewijs. Een internationaal rijbewijs kunt u niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.