Rijbewijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kan ik mijn buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs?

In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Of dat zo is, hangt af van het land waar het rijbewijs is afgegeven. Heeft u oorspronkelijk in Nederland uw rijbewijs gehaald en heeft u dit later omgewisseld voor een buitenlands rijbewijs, dan kunt u dat weer terugruilen voor een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven in EU of EVA omwisselen

Is uw rijbewijs afgegeven in een land van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA)? Dan kunt u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Soms kunt u uw rijbewijs alleen omwisselen als die geldig is in een bepaalde categorie. Dit geldt voor een aantal niet-Europese landen, zoals Japan en Israël. De RDW biedt een volledig overzicht van deze landen en de voorwaarden.

Op de site van de RDW staat hoe en waar u uw buitenlandse rijbewijs kunt omwisselen. Hier staat ook aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Opnieuw examen doen als omwisselen rijbewijs niet mogelijk is

Kunt u uw buitenlandse rijbewijs niet omwisselen? Dan moet u slagen voor het rijbewijsexamen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beslist of u slaagt voor uw examen.

Internationaal rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is een vertaling van een nationaal rijbewijs. Een internationaal rijbewijs kunt u niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

De Rijksoverheid. Voor Nederland