Wat moet ik als buschauffeur of vrachtwagenchauffeur doen met mijn rijbewijs met code 95?

Als u bent geboren vóór 1 juli 1955, werkt als beroepschauffeur en nog nooit de verplichte nascholing voor vakbekwaamheid heeft gedaan, moet u dat alsnog doen. Uw automatisch toegekende bewijs van vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs is vanaf 1 december 2020 niet meer geldig. Zonder een geldige code 95 mag u niet als beroepschauffeur werken.

Geldigheid van de code 95 vervalt door Europese regels

Volgens de Nederlandse wet hoefden chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 geen basiskwalificatie of nascholing te doen. Zij kregen code 95 automatisch op hun C- of D-rijbewijs. De automatische toekenning is in strijd met Europese regels. Daarom wil de Europese Commissie dat de Nederlandse overheid de geldigheid intrekt. Daarvoor moet de Rijksoverheid de wet aanpassen. Die wet gaat in op 1 december 2020.

Geen beroepschauffeur, in 2020 een nieuw rijbewijs

Bent u geen beroepschauffeur? Dan moet u binnen 1 maand nadat de wet wijzigt zorgen dat u een rijbewijs heeft zonder code 95. Dat is dus uiterlijk op 1 januari 2021. De kosten hiervan dient u zelf te dragen.

Beroepschauffeurs geboren vóór 1 juli 1955

Bent u beroepschauffeur, bent u geboren vóór 1 juli 1955 en heeft u automatisch  de code 95 op uw rijbewijs ontvangen? Dan bepalen de volgende punten wat u moet doen:

  • Of u vrijwillig nascholing gedaan heeft;
  • Of u een C-rijbewijs heeft of een D-rijbewijs heeft en
  • wanneer u dat rijbewijs gehaald heeft.
  • Of u uw rijbewijs wilt verlengen of vervangen.

Vrijwillig nageschoold en geregistreerd

Hebt u in de afgelopen 5 jaar 35 uur vrijwillig nascholing gedaan en die bij het CBR geregistreerd? En heeft u uw rijbewijs daarna verlengd? Dan hoeft u niets te doen. U heeft dan een geldige code 95 op uw rijbewijs. Deze zal niet worden ingetrokken.

Vrachtwagenchauffeurs (C-rijbewijs)

  • Heeft u uw C-rijbewijs behaald vóór 10 september 2009? 

Dan moet u voor 1 december 2020 35 uur nascholing volgen. U hoeft geen basiskwalificatie te halen. Daarna moet u iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen.

  • Heeft u uw C-rijbewijs behaald op of na 10 september 2009?

Dan moet u voor 1 december 2020 eerst een basiskwalificatie halen. Daarna moet u iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen. Op de website van het CBR leest u welke toetsen u als vrachtwagenchauffeur moet doen om de basiskwalificatie te halen.

Buschauffeurs (D-rijbewijs) zonder nascholing

  • Heeft u uw D-rijbewijs behaald vóór 10 september 2008? 

Dan moet u voor 1 december 2020 35 uur nascholing volgen. En deze bij het CBR laten registreren. U hoeft geen basiskwalificatie te halen. Daarna moet u iedere 5 jaar 35 uur nascholing volgen.

  • Heeft u uw D-rijbewijs behaald op of na 10 september 2008?

Dan moet u voor 1 december 2020 eerst een basiskwalificatie halen. Daarna moet u iedere 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Op de website van het CBR leest u welke toetsen u als buschauffeur moet doen om de basiskwalificatie te halen.

Nieuwe code 95 voor beroepschauffeurs

U hoeft na uw basiskwalificatie of nascholing geen nieuw rijbewijs aan te vragen. U kunt uw huidige rijbewijs met code 95 blijven gebruiken tot dit verloopt.

Kosten nascholing vakbekwaamheid

Bent u in loondienst in het beroepsgoederenvervoer als vrachtwagenchauffeur of  in loondienst als buschauffeur? Dan betaalt uw werkgever de kosten van de nascholing.

Geen vergoeding overheid voor nascholing

De overheid betaalt niet de kosten van de nascholing van beroepschauffeurs die na 1 juli 1955 geboren zijn en dus niet met de wetswijziging te maken hebben. Daarom vergoedt de overheid ook geen kosten voor chauffeurs die door de wetswijziging nascholing moeten volgen.

Beroepsvrijstellingen voor code 95

Sommige beroepschauffeurs hoeven geen code 95 te halen. De beroepschauffeurs met een vrijstelling voor code 95 vindt u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze beroepsvrijstellingen vervallen niet. Wel moeten deze beroepschauffeurs hun rijbewijs vernieuwen of vervangen.