Wat moet ik als buschauffeur of vrachtwagenchauffeur doen met mijn rijbewijs met code 95?

Als u bent geboren vóór 1 juli 1955, werkt als beroepschauffeur en nog nooit de verplichte nascholing voor vakbekwaamheid heeft gedaan, moet u dat alsnog doen. Uw automatisch toegekende bewijs van vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs is waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 niet meer geldig. Zonder een geldige code 95 mag u niet als beroepschauffeur werken.

Eerder zou de wetswijziging waardoor Code 95 niet meer geldig is, op 1 april 2020 ingaan. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kunnen chauffeurs nu geen cursussen volgen. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat denkt nog na over een oplossing. Houd daarvoor deze pagina in de gaten.

Bewijs van vakbekwaamheid beroepschauffeurs

Alle vrachtwagen- en buschauffeurs die hun rijbewijs voor hun beroep gebruiken moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Daarvoor moeten zij een basiskwalificatie halen. Als teken van vakbekwaamheid krijgen beroepschauffeurs code 95 op hun rijbewijs. Om de code te behouden moeten alle chauffeurs  iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen. Nascholing kunt u volgen bij opleiders die door het CBR gecertificeerd zijn. Zonder een geldige code 95 mag u niet beroepsmatig rijden.

Geldigheid van de code 95 vervalt door Europese regels

Volgens de Nederlandse wet hoefden chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 geen basiskwalificatie of nascholing te doen. Zij kregen code 95 automatisch op hun C- of D-rijbewijs. De automatische toekenning is in strijd is met Europese regels. Daarom wil de Europese Commissie dat de Nederlandse overheid de geldigheid intrekt. Daarvoor moet de Rijksoverheid de wet aanpassen. Die wet gaat waarschijnlijk in op 1 juli 2020.

Geen beroepschauffeur, in 2020 een nieuw rijbewijs

Bent u geen beroepschauffeur? Dan moet u zorgen dat u een rijbewijs heeft zonder code 95  als de wet wijzigt. Dat is waarschijnlijk op 1 juli 2020.

Beroepschauffeurs geboren vóór 1 juli 1955

Bent u beroepschauffeur, bent u geboren vóór 1 juli 1955 en heeft u automatisch  de code 95 op uw rijbewijs ontvangen? Dan bepalen de volgende punten wat u moet doen:

  • Of u vrijwillig nascholing gedaan heeft;
  • Of u een C-rijbewijs heeft of een D-rijbewijs heeft en
  • wanneer u dat rijbewijs gehaald heeft.
  • Of u uw rijbewijs wilt verlengen of vervangen.

Vrijwillig nageschoold en geregistreerd

Hebt u in de afgelopen 5 jaar 35 uur vrijwillig nascholing gedaan en die bij het CBR geregistreerd? En heeft u uw rijbewijs daarna verlengd? Dan hoeft u niets te doen. U heeft dan een geldige code 95 op uw rijbewijs. Deze zal niet worden ingetrokken.

Vrachtwagenchauffeurs (C-rijbewijs)

  • Heeft u uw C-rijbewijs behaald vóór 10 september 2009? En geen vrijwillige nascholing gevolgd?

Dan moet u voor 1 juli 2020 35 uur nascholing volgen. En deze bij het CBR laten registreren. U hoeft geen basiskwalificatie te halen. Daarna moet u iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen.

  • Heeft u uw C-rijbewijs behaald na 10 september 2009?

Dan moet u voor 1 juli 2020 eerst een basiskwalificatie halen. Daarna moet u iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen. Op de website van het CBR leest u welke toetsen u als vrachtwagenchauffeur moet doen om de basiskwalificatie te halen.

Buschauffeurs (D-rijbewijs) zonder nascholing

  • Heeft u uw D-rijbewijs behaald vóór 10 september 2008? En geen vrijwillige nascholing gevolgd?

Dan moet u voor 1 juli 2020 35 uur nascholing volgen. En deze bij het CBR laten registreren. U hoeft geen basiskwalificatie te halen. Daarna moet u iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen.

  • Heeft u uw D-rijbewijs behaald na 10 september 2008?

Dan moet u voor 1 april 2020 eerst een basiskwalificatie halen. Daarna moet u iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen. Op de website van het CBR leest u welke toetsen u als buschauffeur moet doen om de basiskwalificatie te halen.

Nieuwe code 95 voor beroepschauffeurs

U hoeft na uw basiskwalificatie of nascholing geen nieuw rijbewijs aan te vragen. U kunt uw huidige rijbewijs met code 95 blijven gebruiken tot dit verloopt.

Kosten nascholing vakbekwaamheid

Bent u in loondienst in het beroepsgoederenvervoer als buschauffeur of vrachtwagenchauffeur ? Dan betaalt uw werkgever de kosten van de nascholing.

Geen vergoeding overheid voor nascholing

De overheid betaalt niet de kosten van de nascholing van beroepschauffeurs die na 1 januari 1955 geboren zijn en dus niet met de wetswijziging te maken hebben. Daarom vergoedt de overheid ook geen kosten voor chauffeurs die door de wetswijziging nascholing moeten volgen.

Beroepsvrijstellingen voor code 95

Sommige beroepsbestuurders hoeven geen code 95 te halen. De beroepsbestuurders met een vrijstelling voor code 95 vindt u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze beroepsvrijstellingen vervallen niet. Wel moeten deze beroepsbestuurders hun rijbewijs vernieuwen of vervangen.