Wat houdt het onderzoek naar rijvaardigheid in?

Bij een onderzoek naar uw rijvaardigheid bekijkt het CBR of u rijvaardig en rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: u kent de verkeersregels, u kunt veilig een voertuig besturen en u bent geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.

Rijvaardig en rijgeschikt

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden, moet u daarom volgens de wet ‘rijvaardig’ en ‘rijgeschikt’ zijn.

  • Rijvaardig
    Rijvaardig betekent dat u de verkeersregels kent en dat u veilig een voertuig kunt besturen. Twijfelt u of uw rijvaardigheid nog in orde is? Dan kunt u bijvoorbeeld theorie- en/of rijlessen nemen. Dit helpt om uw kennis en vaardigheid weer op peil te brengen.
  • Rijgeschikt
    Rijgeschikt betekent dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Twijfelt u of u nog rijgeschiktheid bent? Bijvoorbeeld omdat u een oogoperatie heeft gehad of last hebt van dementie? Dan is het verstandig met uw arts te bespreken wat dit betekent voor uw verkeersdeelname.

Vermoeden onvoldoende rijvaardig of rijgeschikt

Als de politie vermoedt dat u onvoldoende rijvaardig of rijgeschikt bent, meldt zij dit bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Wat er dan gebeurt, hangt af van de feiten die de politie heeft vastgesteld. Het CBR kan bijvoorbeeld besluiten tot een onderzoek naar uw rijvaardigheid. U moet aan dit onderzoek meewerken. Doet u dit niet, dan kan het CBR uw rijbewijs invorderen.

Ook anderen (familie of bekenden) kunnen aangeven dat het verstandig is om de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid te laten onderzoeken. 

Uitslag rijvaardigheidsonderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat u rijvaardig bent, mag u uw rijbewijs houden. Het komt ook voor dat u nog een educatieve maatregel gedrag moet volgen. Bent u niet rijvaardig? Dan verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig.

Als u het niet eens met de uitslag van het onderzoek, dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen. Dit onderzoek wordt afgenomen door een andere rijvaardigheidsadviseur van het CBR.