Wat houdt het onderzoek naar uw rijvaardigheid in?

Bij een onderzoek naar uw rijvaardigheid bekijkt het CBR of u rijvaardig en rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: u kent de verkeersregels, u kunt veilig een voertuig besturen en u bent geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.

Verantwoordelijk voor veiligheid in het verkeer

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijvaardig’ en ‘rijgeschikt’ zijn.

  • Rijvaardig
    Rijvaardig betekent dat u de verkeersregels kent en dat u veilig een voertuig kunt besturen. Twijfelt u of uw rijvaardigheid nog in orde is? Dan kunt u bijvoorbeeld theorie- en/of rijlessen nemen. Dit helpt om uw kennis en vaardigheid weer op peil te brengen.
  • Rijgeschikt
    Rijgeschikt betekent dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Twijfelt u of u nog rijgeschiktheid bent? Bijvoorbeeld omdat u een oogoperatie heeft gehad of last hebt van dementie? Dan is het verstandig met uw arts te bespreken wat dit betekent voor uw verkeersdeelname.

Politie vermoedt dat u onvoldoende rijvaardig of rijgeschikt bent

Als de politie vermoedt dat u onvoldoende rijvaardig of rijgeschikt bent, meldt zij dit bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Wat er dan gebeurt, hangt af van de feiten die de politie heeft vastgesteld. Het CBR kan bijvoorbeeld besluiten uw rijvaardigheid te onderzoeken. U bent verplicht om aan dit onderzoek mee te werken. Doet u dit niet, dan kan het CBR uw rijbewijs inhouden.

Ook anderen (familie of bekenden) kunnen aangeven dat het verstandig is om de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid te laten onderzoeken. 

Rijvaardigheidsadvieur doet onderzoek rijvaardigheid

Een rijvaardigheidsadviseur van het CBR verricht het rijvaardigheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets. De rijvaardigheidsadviseur beoordeelt uw kennis van verkeerstekens en verkeersregels. Hij kijkt ook of u veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Kosten rijvaardigheidsonderzoek

U betaalt de kosten voor een verplicht rijvaardigheidsonderzoek geheel of voor een deel zelf. Hoeveel u betaalt hangt af van de aanleiding voor het onderzoek.

U betaalt alle kosten van het onderzoek zelf als u 2 zware overtredingen heeft begaan als beginnende bestuurder (puntenrijbewijs). Of als u al 2 keer bij het CBR bent geweest voor een verplichte educatieve maatregel gedrag. Dit is een cursus waarbij u leert om veilig deel te nemen aan het verkeer. 

In andere gevallen betaalt u een deel van de kosten. U betaalt ook een deel van de kosten bij een verplicht onderzoek naar medische geschiktheid.

Een overzicht van de kosten van de verschillende onderzoeken vindt u op de website van het CBR.

Uitslag rijvaardigheidsonderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat u rijvaardig bent, mag u uw rijbewijs houden. Het komt ook voor dat u nog een educatieve maatregel gedrag moet volgen. Bent u niet rijvaardig? Dan verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig.

Als u het niet eens met de uitslag van het onderzoek, dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen. Dit onderzoek wordt afgenomen door een andere rijvaardigheidsadviseur van het CBR.