Wanneer krijg ik een beginnersrijbewijs?

Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt.

5 of 7 jaar beginnend bestuurder

Hoe lang u het beginnersrijbewijs houdt, hangt af van uw leeftijd en het type rijbewijs.

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
  • Met het rijbewijs B bent u altijd 5 jaar beginnend bestuurder, ongeacht uw leeftijd.
  • Als je op 16-jarige of 17-jarige leeftijd eerst het AM-rijbewijs heeft gehaald, dan ben je voor 7 jaar beginnend bestuurder.  Als je ook op 17-jarige leeftijd het B-rijbewijs behaald, dan ben je 5 jaar beginnend bestuurder van het moment van behalen van het rijbewijs B.

Op 15 maart 2018 is 2toDrive definitief ingevoerd in de wet. 17-jarigen met het B-rijbewijs zijn dan ook 5 jaar beginnend bestuurder.

Regels bij nieuwe rijbewijzen

Heeft u al langer dan 5 jaar een rijbewijs en haalt u er een ander rijbewijs bij? Heeft u bijvoorbeeld het autorijbewijs en slaagt u voor uw motorexamen? Dan wordt uw nieuwe rijbewijs niet een beginnersrijbewijs. Het beginnersrijbewijs geldt alleen voor de datum van afgifte van het eerste rijbewijs.

Regels bij omzetten buitenlands rijbewijs

Laat u uw buitenlandse rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs? Dan geldt de afgiftedatum van het eerste (buitenlandse) rijbewijs.

Verlopen rijbewijs

Verliep uw rijbewijs voor 1 juli 1985? Dan moet u opnieuw examen doen. Als u slaagt krijgt u een beginnersrijbewijs.

Als uw rijbewijs later is verlopen is opnieuw afrijden niet nodig.