Financiële informatie en administratie Rijk (Hafir)

Binnen de Rijksoverheid gelden voorschriften voor begrotings- en financieel beheer en financiële controle. Alle voorschriften staan in het Handboek financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (Hafir).

Hafir staat op Rijksfinanciën.nl. U vindt hier alle wettelijke en bestuurlijke regels. Daarnaast vindt u op deze site ook alle extra informatieve Hafir documenten zoals de accountantsprotocollen en handreiking misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor vragen of opmerkingen: hafir@minfin.nl.