Beslisnota bij Kamerbrief over rapport grenseffecten en pakjesraaponderzoek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport grenseffecten en pakjesraaponderzoek