Kamerbrief over MIRT voorjaar 2022

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BLO) in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Zij doen dit mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Kamerbrief over MIRT voorjaar 2022 (PDF | 28 pagina's | 966 kB)

Bijlagen