Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

652 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Aanbiedingsbrief bij rapport over ruimte, cultuur en economisch presteren van stedelijke regio’s

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Startbeslissing Suurhoffbrug

De rapportage bevat een verkenning naar de vervanging voor de Suurhoffbrug over het Hartelkanaal.

Rapport | 12-10-2017

Kamerbrief over Startbeslissing Suurhoffbrug

Minister Schultz van Hagen (IenM) stuurt de Startbeslissing voor een MIRT-Verkenning voor het project Suurhoffbrug naar de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2017

Beantwoording Kamervragen over RWS die noodzakelijke toetsen voor luchtvervuiling en natuurwaarden probeert te omzeilen

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de  vragen van het Kamerlid van Tongeren (GroenLinks). Het Kamerlid had vragen...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-10-2017

Pas de deux?

Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning.

Rapport | 26-09-2017

MIRT Overzicht 2018

Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn rijksprojecten en...

Rapport | 19-09-2017

Beantwoording feitelijke Kamervragen startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie'

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de startnota 'De opgaven voor de Nationale...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-09-2017

Projectplan Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Fase 2: verdieping

In de NOVI worden de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving neergelegd.

Rapport | 18-07-2017

Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg eindevaluatie Groot Project RRAAM

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de eindevaluatie van de Groot Projectstatus van...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-06-2017

Beantwoording vragen over de concept-handreiking 'Passende scheiding van Functies bij Project-mer'

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-06-2017