Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

343 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 begroting BZK

Minister Ollongren meldt opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 5 'Ruimtelijke ordening en Omgevingswet' ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Kamerbrief over plancapaciteit Utrecht

Minister Ollongren (BZK) geeft de Tweede Kamer uitleg over de verhouding tussen harde plancapaciteit en toename van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Nadere onderbouwing plancapaciteit voor de regio Utrecht

Nadere onderbouwing van de plancapaciteit zoals geleverd door de gemeente en de provincie Utrecht.

Rapport | 13-09-2019

Kamerbrief over consequenties van de marktdynamiek in de Grond- Weg- en Waterbouw sector

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een toelichting bij het NOS-bericht 'Frictie bouwers en Rijkswaterstaat: verliezen, vertragingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2019

Kamerbrief over stand van zaken militaire mobiliteit

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de knelpuntenanalyse van de Nederlandse ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-08-2019

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 BZK

Beschrijving van doel en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 5 'Ruimtelijke ordening en Omgevingswet' van de ...

Rapport | 26-08-2019

Kamerbrief over gevolgen ingebrekestelling mer-richtlijn op lopende projecten

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de ingebrekestellingsprocedure van de Europese ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Kennisgeving MIRTVerkenning A4 Burgerveen-N14

Het document bevat een kennisgeving over de wijziging in de procedure voor de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, ...

Rapport | 01-07-2019

Kamerbrief procedurewijziging A4 Burgerveen-N14

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de procedurewijziging voor de MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019

Digitale randvoorwaarden voor de toplocaties in de REOS-regio’s

Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne samenleving. De behoefte aan digitale infrastructuur is evident en groeit ...

Rapport | 28-06-2019