Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

677 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbieding ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (17e tranche)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2018

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (17e tranche)

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en...

Besluit | 19-03-2018

Factsheet Gezondheidseffectscreening

Vragen en antwoorden omtrent de gezondheidseffectscreening die de GGD voor een gemeente kan uitvoeren.

Brochure | 02-03-2018

Kamerbrief over Wet plattelandswoningen en luchtkwaliteit

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de Wet plattelandswoningen en luchtkwaliteit.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2018

Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - samenvatting

Samenwerken aan ruimtelijke opgaven om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te maken. Rijk en regio werken...

Brochure | 07-02-2018

Gezondheidseffectscreening 2017

Gezondheid en milieu in ruimelijke planvorming - Handboek voor de gezonde inrichting van de leefomgeving

Rapport | 22-01-2018

Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen

Het rapport beschrijft de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Met daarbij aandacht voor de 3...

Rapport | 19-01-2018

Kamerbrief bij Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen over Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de 8e Integrale Rapportage met de monitoringsinformatie over het Project...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018

Kamerbrief met reactie op verzoek bijdrage EU Green Capital Nijmegen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op het verzoek van de gemeente Nijmegen. De...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2018

Koersnotitie 'Naar een nieuw economisch ruimtelijk versnetwerk'

De notitie is een bijlage bij het antwoord 9 op de vragen van de Tweede Kamer over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur,...

Rapport | 07-12-2017