Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

292 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Ronnes en Geurts (beiden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2019

Beantwoording vraag over de uitvoering van de motie over de sluis bij Kornwerderzand

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) antwoordt op vraag van het Kamerlid Van der Graaf (CU) over de uitvoering van de motie over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-12-2018

Beantwoording Kamervragen over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks) over de plannen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-12-2018

Afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT 22 november 2018 over sluis Kornwerderzand

De bijlage bevat de afspraken uit de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ...

Rapport | 21-12-2018

Kamerbrief bij aanbieding werkprogramma 2019-2020 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de vaststelling van het werkprogramma van de Raad voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2018

Werkprogramma 2019-2020 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Afschrift van de brief van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW). De brief ...

Rapport | 19-12-2018

Eindrapportage Programma Beter Benutten Vervolg

De rapportage beschrijft de resultaten van het programma Beter Benutten voor de verkorting van de reistijd in 12 regio's.

Rapport | 22-11-2018

Kaarten regionaal spoor 2018 prioriteiten en alle knelpunten

De kaarten geven alle knelpunten en ambities op het regionale spoor weer door heel Nederland.

Rapport | 22-11-2018

Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid

Startbeslissing voor de MIRT-verkenning voor uitbreiding van het spoor bij station Amsterdam-Zuid.

Rapport | 22-11-2018

Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleggen MIRT, 21 en 22 november 2018

De lijst bevat afspraken over goederenvervoer, wegenbouw en bereikbaarheid, fiets, spoor en openbaar vervoer, woningbouw, ...

Rapport | 22-11-2018