Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

323 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over stand van zaken Project Zuidasdok

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het project Zuidasdok. Zij stuurt de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2019

Halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok

De rapportage beschrijft de voortgang van het project Zuidasdok inclusief de Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. het gaat om de ...

Rapport | 16-05-2019

Beantwoording Kamervragen over studentenwoningen in Amstelveen

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over bericht 'Amstelveen houdt vast aan 2500 nieuwe studentenwoningen'.

Kamerstuk: Kamervragen | 13-05-2019

Kamerbrief over uitkomsten bestuurlijke overleggen Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) voorjaar 2019

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een tweetal bestuurlijke overleggen in het kader van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2019

Kamerbrief met reactie op berichtgeving over Nederlandse wetgeving voor milieueffectbeoordeling

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de berichtgeving dat de Nederlandse wetgeving voor de milieueffectbeoordeling niet zou ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019

Kamerbrief bij aanbieding startbeslissing Lob van Gennep

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de startbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep naar de Tweede Kamer. Zij geeft ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2019

Startbeslissing Lob van Gennep

Startbeslissing voor de verkenning van het gebied Lob van Gennep in Limburg, Brabant en Gelderland.

Rapport | 23-04-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht over een woonwijk tussen dijk en rivier

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Een woonwijk tussen dijk en rivier? Dan kun je net zo goed ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2019

Kamerbrief over besluit op een Wobverzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een Wob-verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2019

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten

De rapportage bevat de voortgang van de projecten onder de Tracéwet in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018.

Rapport | 15-04-2019