Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

347 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok

Het rapport bevat halfjaarlijkse rapportage over het project Zuidasdok (inclusief Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel) voor de ...

Rapport | 30-10-2019

Kamerbrief over project Zuidasdok

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen bij het project Zuidasdok.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2019

Kamerbrief met reactie vragen Ontwerp-Structuurvisie Corridor MIRT-Verkenning Amsterdam-Hoorn

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op vragen en opmerkingen in het kader van het schriftelijk overleg van de vaste commissie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019

Beantwoording Kamervragen voorhang wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-10-2019

Kamerbrief over onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 begroting BZK

Minister Ollongren meldt opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 5 'Ruimtelijke ordening en Omgevingswet' ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Kamerbrief over plancapaciteit Utrecht

Minister Ollongren (BZK) geeft de Tweede Kamer uitleg over de verhouding tussen harde plancapaciteit en toename van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Nadere onderbouwing plancapaciteit voor de regio Utrecht

Nadere onderbouwing van de plancapaciteit zoals geleverd door de gemeente en de provincie Utrecht.

Rapport | 13-09-2019

Kamerbrief over consequenties van de marktdynamiek in de Grond- Weg- en Waterbouw sector

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een toelichting bij het NOS-bericht 'Frictie bouwers en Rijkswaterstaat: verliezen, vertragingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2019

Kamerbrief over stand van zaken militaire mobiliteit

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de knelpuntenanalyse van de Nederlandse ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-08-2019

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 BZK

Beschrijving van doel en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 5 'Ruimtelijke ordening en Omgevingswet' van de ...

Rapport | 26-08-2019