Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

663 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Koersnotitie 'Naar een nieuw economisch ruimtelijk versnetwerk'

De notitie is een bijlage bij het antwoord 9 op de vragen van de Tweede Kamer over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur,...

Rapport | 07-12-2017

Verklaring impulsagenda Greenports 3 0

Impulsagenda bij het concept Greenport 3.0. De agenda bevat afspraken van ondernemers, kennisinstellingen en adviseurs (het...

Rapport | 07-12-2017

Overzicht Quick Wins-projecten

Het overzicht bevat een tabel met de Quick Wins-projecten van Nederlandse gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het...

Rapport | 07-12-2017

Beantwoording vragen MIRT Overzicht 2018

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) beantwoorden de schriftelijke vragen van de Tweede...

Kamerstuk | 07-12-2017

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot Wijziging van de...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 04-12-2017

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot Wijziging...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2017

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31’

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een brief aan bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31’.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2017

Uitvoeringsprogramma REOS

Ruimtelijk-Economisch Ontwikkelstrategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven...

Publicatie | 23-11-2017

Kamerbrief bij Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Economisch Ontwikkelstrategie (REOS)

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het eerste Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-11-2017

Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)

Het eerste Uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de bestuurlijke intentieverklaring REOS van juni 2016.

Rapport | 23-11-2017