Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

336 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over gevolgen ingebrekestelling mer-richtlijn op lopende projecten

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de ingebrekestellingsprocedure van de Europese ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Kennisgeving MIRTVerkenning A4 Burgerveen-N14

Het document bevat een kennisgeving over de wijziging in de procedure voor de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, ...

Rapport | 01-07-2019

Kamerbrief procedurewijziging A4 Burgerveen-N14

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de procedurewijziging voor de MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019

Kamerbrief bij Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn naar de Tweede Kamer.Zij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

Ontwerp-Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn. Mei 2019

De structuurvisie bevat de resultaten van de MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn. En daarnaast het ...

Rapport | 21-06-2019

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, ...

Besluit | 12-06-2019

Kamerbrief over wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2019

Kamerbrief over onderzoek Rijkswaterstaat uitdagingen en verbetermogelijkheden GWW

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de uitdagingen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector

Rapport | 11-06-2019

Beantwoording vragen over het laten verkrotten van panden

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over het laten verkrotten van panden.

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2019