Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

271 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over vertraging openstelling van de vaarweg voor klasse Vb-schepen voor het programma Maasroute

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) laat de Tweede Kamer weten dat de vertraging op de MIRT-mijlpaal voor het programma Maasroute ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018

Spreekpunten minister Ollongren bij de Dag van de Stad

Toespraak van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bij het congres De Dag van de Stad, op 29 oktober ...

Toespraak | 29-10-2018

Beantwoording Kamervragen over pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Smeulders (GroenLinks) over het tracé van buizen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Kamerbrief inzake reactie op de mogelijke afbraak van het gebouw Sint Maarten Agricultural Research & Development Center

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft een reactie op de mogelijke afbraak van het gebouw van het Sint Maarten Agricultural Research ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2018

Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Rapport met het oordeel van het kabinet over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hierin staat wat het kabinet wil doen voor een ...

Rapport | 05-10-2018

Beantwoording vragen over de Voortgangsrapportage Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet 2016-2017

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt de vragen van de PvdA over de Voortgangsrapportage Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-09-2018

MIRT: kaart aanleg wegen

Op deze kaart staan de plannen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor wegen in 2019.

Kaart | 18-09-2018

Meerjarenplan ILT 2019-2023 Inspectie Leefomgeving en Transport

Het Meerjarenplan beschrijft de vorderingen van de 7 toezichtprogramma’s van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ...

Rapport | 18-09-2018

ILT-brede risicoanalyse (IBRA) versie 2018

 De  ILT-brede risicoanalyse (IBRA) bevat de berekening van de maatschappelijke schade per jaar per taakgebonden risico in euro's ...

Rapport | 18-09-2018

Kamerbrief bij aanbieding Meerjarenplan ILT 2019-2023

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het Meerjarenplan 2019-2023 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018