Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

271 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbieding Omgevingsagenda Oost-Nederland

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de Omgevingsagenda Oost-Nederland.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2020

Kamerbrief 2e voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage 2020 van de Brainport Nationale Actieagenda.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2020

Omgevingsagenda Oost-Nederland

De 1e Omgevingsagenda voor Oost-Nederland bevat de opgaven en aanvullende afspraken waar Rijk en regio hun gezamenlijke inzet ...

Rapport | 30-06-2020

Kamerbrief over stand van zaken uitvoering moties woningbouw Flevoland en woningtekort Almere

Minister Ollongren stuurt een brief over de stand van zaken bij de uitvoering van Tweede-Kamermoties over woningbouw in Flevoland ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-06-2020

Kamerbrief over definitieve Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de definitieve Structuurvisie van het project A4 Burgerveen-N141. Zij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14 Structuurvisie

Het rapport bevat de Structuurvisie voor de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. De Structuurvisie bevat de resultaten van ...

Rapport | 29-06-2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14 Addendum Milieueffectrapport

Het addendum (de bijlage) bevat de wijzigingen in de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het project voor aanpassingen aan de A4 ...

Rapport | 29-06-2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14 Reactienota ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

De reactienota bevat de zienswijzen op de Ontwerpstructuurvisie voor de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14.

Rapport | 29-06-2020

Kamerbrief uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving juni 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving, als ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2020

Kamerbrief voortgang Kustpact

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Kustpact. In het Kustpact hebben partijen afspraken ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2020