Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

892 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het afwegingskader is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ...

  Rapport | 09-04-2024

 2. Gecombineerde beslisnotas bij Kamerbrief over publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. ...

  Beleidsnota | 09-04-2024

 3. Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het document bevat een tekstversie van het ruimtelijk afwegingskader die de Tweede Kamer heeft ontvangen. Ruimtelijk ...

  Rapport | 09-04-2024

 4. Kamerbrief over publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het definitief ruimtelijk afwegingskader ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 09-04-2024

 5. Kamerbrief over voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de modernisering van het grondbeleid in Nederland. ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 03-04-2024

 6. Bestuurskosten BZK februari 2024

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

  Publicatie | 29-03-2024

 7. Investeren in het organiserend vermogen en de verduurzaming van bedrijventerreinen met behulp van bedrijveninvesteringszones

  Dit onderzoek richt zich op Bedrijven Investeringszones op bedrijventerreinen. Onderzocht is welke rol het instrument BIZ speelt ...

  Rapport | 29-03-2024

 8. Beslisnota Kabinetsreactie op het Rli-advies Samen Werken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 29-03-2024

 9. Kamerbrief kabinetsreactie Rli-advies Samen Werken

  Minister Adriaansens (EZK) reageert op het advies 'Samen Werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen' van de Raad ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2024

 10. Antwoorden vragen over stand van zaken van acties Nevele-arrest

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vervolgvragen over de opvolging van de acties die voortkomen uit het ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2024