Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

645 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Projectplan Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Fase 2: verdieping

In de NOVI worden de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving neergelegd.

Rapport | 18-07-2017

Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg eindevaluatie Groot Project RRAAM

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de eindevaluatie van de Groot Projectstatus van...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-06-2017

Beantwoording vragen over de concept-handreiking 'Passende scheiding van Functies bij Project-mer'

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-06-2017

Kamerbrief met reactie op verzoek om een overzicht van Pijplijnprojecten Kustpact

Minister Schultz van Haegen (IenM) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2017

Kamerbrief over adviesrapport Rli 'Dichterbij en Sneller'

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over het advies 'Dichterbij en Sneller' van de Raad voor de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2017

Rapport 'Dichterbij en Sneller'

Het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) richt zich op een betere bereikbaarheid in de stedelijke...

Rapport | 07-06-2017

Kamerbrief over Uitstel Algemeen Overleg MIRT

Minister Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Dijksma (IenM) informeren de Tweede Kamer over de eventuele gevolgen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2017

Besluit ruimtelijke ordening aanpassing ladder voor duurzame verstedelijking

Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening. Het besluit houdt verband met de aanpassing van...

Besluit | 19-05-2017

Aanbiedingsbrief bij besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met duurzame verstedelijking

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt in verband met de nahangprocedure het besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-05-2017

Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage

Besluit tot wijziging van Besluit milieueffectrapportage. Het voorstel houdt verband met de implementatie van de herziening van...

Besluit | 10-05-2017