Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

262 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

MIRT: kaart aanleg wegen

Op deze kaart staan de plannen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor wegen in 2019.

Kaart | 18-09-2018

Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2019 en Deltaprogramma 2019

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het MIRT Overzicht 2019 en het Deltaprogramma 2019 naar de Tweede Kamer. Zij geeft ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018

Aanbiedingsbrief bij PBL-rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018, derde vervolgmeting

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de publicatie 'Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018' van het Planbureau voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2018

PBL Rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte

De monitor richt zich op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Rapport | 06-09-2018

Kamerbrief over voortgang provinciale MIRT-project Leiden-Utrecht

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang provinciale MIRT-project ...

Kamerstuk | 12-07-2018

Kamerbrief over de voortgang van het Kustpact

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Kustpactafspraken en het samenhangend beeld van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2018

FAQ regeling plankosten exploitatieplan 2017

Vragen en antwoorden over regels met betrekking tot de hoogte en begrenzing van de plankosten in een exploitatieplan.

Publicatie | 26-06-2018

Antwoorden op vragen over Wet plattelandswoningen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt een aantal vragen en opmerkingen over de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2018

Uitstelbrief over uitvoering motie van de Kamerleden Ronnes en Geurts (beiden CDA) over agrarische leegstand

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Ronnes en Geurts (beiden CDA). In ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2018

Kaart Landerd, Buitengebied Landerd

Bijlage 174 bij het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Kaart | 08-06-2018