Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

349 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbieding voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage over het bestuursakkoord Wind in de Zeilen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-12-2020

Beantwoording feitelijke vragen Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de schriftelijke Kamervragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-11-2020

Beantwoording Kamervragen MIRT Overzicht 2021

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-11-2020

Vergroten Robuustheid Vaarwegen MIRT Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost

Het rapport onderzoekt op welke wijze het Rijk, de provincies en het Havenbedrijf Rotterdam het vaarwegennetwerk op de ...

Rapport | 26-11-2020

Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020

De lijst bevat de afspraken per regio van de Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ...

Rapport | 26-11-2020

Natuur verbonden Meer leefruimte voor dieren in Nederland

Het rapport bevat de resultaten van het Meerjaren programma Ontsnippering (MJPO). Het doel van het MPJO is om natuurgebieden in ...

Rapport | 26-11-2020

Onderbouwing en evaluatie (CW3.1) MIRT brief

 De bijlage geeft een toelichting op doelstellingen, doeltreffendheid, doelmatigheid, ingezette beleidsinstrumenten en financiële ...

Rapport | 26-11-2020

Moties en toezeggingen bij MIRT brief

De lijst geeft een overzicht van de stand van zaken van moties en toezeggingen over ruimtelijke ordening, wegen en openbaar ...

Rapport | 26-11-2020

Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

De ministers Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten per regio van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2020

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Tilburg

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit dat zij heeft genomen op de aanvraag van de gemeente ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2020