Mag ik permanent in een recreatiewoning wonen?

U mag alleen permanent in een recreatiewoning wonen als deze de bestemming wonen heeft. De gemeente stelt de regels vast voor bewoning van recreatiewoningen. Vraag na bij uw gemeente wat de bestemming is van de woning.

Woonbestemming of recreatiebestemming

U mag alleen permanent in een recreatiewoning wonen als deze de bestemming wonen heeft. Uw gemeente bepaalt dit. Gemeenten moeten handhavend optreden tegen mensen die onrechtmatig in een recreatiewoning wonen. 

In het bestemmingsplan staat welke bestemming een gebouw heeft. Zo heeft een recreatiewoning de bestemming recreëren. Dit betekent dat deze woning alleen bedoeld is voor recreatie en dat permanente bewoning niet mag.

Recreatiewoningen zijn vakantiehuisjes

Recreatiewoningen zijn vakantiehuisjes op een vakantiepark, camping of op het strand. Gemeenten kunnen om verschillende redenen besluiten dat permanente bewoning niet mag. Bijvoorbeeld omdat de woningen in kwetsbare natuurgebieden staan.