Wanneer betaal ik een energieprestatievergoeding?

De energieprestatievergoeding (EPV) betaalt u elke maand aan uw verhuurder. Met dit bedrag maakt uw verhuurder uw woning energiezuinig. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Minder woonkosten door EPV

Door EPV stijgen uw woonkosten niet of nauwelijks. U betaalt dan wel EPV. Maar de rekening aan het energiebedrijf is lager omdat uw woning energiezuiniger is.

De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.

De woning energiezuiniger maken, heeft wel invloed op het optellen van de punten van uw huurwoning.

Maximale hoogte energieprestatievergoeding aan een woning

U spreekt met uw verhuurder zelf de hoogte van de EPV af. De EPV mag niet hoger zijn dan het wettelijke maximum. De maximale hoogte verandert elk jaar door veranderingen op de energiemarkt.

Energieprestatievergoeding bij renovatie woningen

Een verhuurder heeft uw toestemming nodig als hij uw woning wil renoveren. Wil de verhuurder een gebouw met meer dan 10 woningen renoveren? Dan heeft hij toestemming nodig van 70% van de huurders.

Eisen voor een energieprestatievergoeding

Uw verhuurder vraagt pas een EPV als uw woning aan de volgende eisen voldoet:

  • uw woning is goed geïsoleerd; 
  • uw woning levert net zoveel energie als het verbruikt;

Uw verhuurder moet bewijzen dat uw woning aan deze eisen voldoet. Hiervoor huurt hij een onafhankelijk bedrijf in die de warmtevraag van de woning bepaalt. Ook hoeveel energie de woning opwekt laat hij meten.

Eisen aan contract energieprestatievergoeding

U sluit met uw verhuurder een EPV-contract. Hierin staat:

  • het bedrag dat u betaalt aan EPV;
  • de warmtevraag, dit is hoeveel energie er nodig is om uw woning te verwarmen;
  • hoeveel energie de woning zelf opwekt;
  • de invloed van het weer op uw energierekening;
  • de invloed van uw eigen gedrag op uw energierekening.

Heeft u thuis bijvoorbeeld een zonnebank? Dan verbruikt u meer energie dan gemiddeld. Maar bent u elk jaar een paar maanden in het buitenland? Dan verbruikt u minder.

EPV voor huurwoningen op warmtenet of aardgas

Is uw huurwoning aangesloten op een warmtenet? Dan gelden er andere voorwaarden. Ook bij een aansluiting op aardgas gelden andere voorwaarden.

Niet verplicht akkoord te gaan met energieprestatievergoeding

Vindt u de EPV die uw verhuurder voorstelt te hoog? U hoeft hier niet mee akkoord te gaan. Laat uw verhuurder in een brief duidelijk weten waarom u niet akkoord gaat. Komt u er samen niet uit? Vraag de Huurcommissie om te bepalen of de afgesproken EPV redelijk is.