Kamerbrief over toekomst binnenvaart

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de toekomstvisie op de binnenvaart. Daarbij geeft hij een beschrijving van de transities die in de binnenvaart moeten plaatsvinden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over toekomst binnenvaart (PDF | 17 pagina's | 473 kB)