Werkdocument van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) over de binnenvaart

In hoofdstuk III van dit werkdocument wordt ingegaan op de toepassing van resoluties van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Ook resolutie 13 over het International Certificate for Pleasurecraft (ICP).

Toepassing resolutie 13

Zie voor de toepassing van resolutie 13 over het International Certificate for Pleasurecraft (ICP) de tweede kolom (13, rev) in hoofdstuk III: Status of application of resolutions.

De letter bij elk land geeft aan in hoeverre het ICP wordt geaccepteerd:

A: toegepast
C: toepassing wordt overwogen
N: niet toegepast
P: gedeeltelijk toegepast
Leeg: geen informatie beschikbaar

In een aantal gevallen staan er voetnoten. Deze verwijzen naar de voetnoten op bladzijde 6 t/m 17. Daar staan de uitzonderingen die gelden voor het toepassen van het ICP.