Kennisnotitie Schadelijkheid stoffen tankwassingen

Kennisnotitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De kennisnotitie gaat over onderzoek naar de schadelijkheid van vloeibare chemicaliën die schepen over zee mogen transporteren.

Kennisnotitie Schadelijkheid stoffen tankwassingen