Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart

Besluit op een verzoek om informatie over de praktijk rond het aanvangsjaar van de tonnageregeling/1e jaar winst uit zeescheepvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart