Infrastructuur voor scheepvaart

Zeevaart, binnenvaart en havens zijn van groot belang voor een efficiënt en duurzaam goederenvervoersysteem. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke eigenschap. Daarom wordt allereerst gewerkt aan adequaat onderhoud en tijdige vervanging van kunstwerken op de vaarwegen.

Investeringen in infrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) investeert in projecten voor de instandhouding of versterking van de hoofdvaarwegen en vaargeulen die toegang geven tot de zeehavens. Ook wordt er geïnvesteerd in de bouw of verbreding van (zee)sluizen en verruiming van de vaarwegen.

Projecten hoofdvaarwegennet

IenW heeft een overzicht met projecten voor verbetering van het hoofdvaarwegennet. De projecten staan in:

Projecten zeehavens Caribisch Nederland

IenW besteedt geld aan verbetering van zeehavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hierdoor worden deze havens veiliger en toekomstbestendig. Zo zijn bijvoorbeeld de pieren op Bonaire onlangs hersteld en gerenoveerd en vindt er momenteel planontwikkeling plaats voor een nieuwe havenlocatie op Saba. Het geld voor de verbeteringen komt onder meer uit wederopbouwmiddelen uit de Regio Envelop.