Monitoren scheepvaart en havenactiviteiten

De Rijksoverheid maakt beleid voor de scheepvaart en havensector. Hiervoor monitort de overheid samen met partijen uit de sector regelmatig de economische ontwikkelingen. Voor het beleid maakt het Rijk gebruik van 3 monitors: de Maritieme Monitor, de Binnenhavenmonitor en de Havenmonitor.

Maritieme monitor over 2019

De Maritieme monitor 2020 analyseert de economische situatie over het jaar 2018 en de economische ontwikkelingen over 2006-2019 voor de maritieme cluster. De cluster bestaat uit de sectoren: 

 • zeevaart; 
 • scheepsbouw; 
 • offshore Energy
 • binnenvaart; 
 • waterbouw; 
 • havens (op- en overslag); 
 • marine;
 • visserij; 
 • maritieme dienstverlening; 
 • jachtbouw/watersportindustrie; 
 • maritieme toeleveranciers.

Monitor economische betekenis zeehavens 2018 - 2019

De Havenmonitor 2019 beschrijft de economische betekenis van Nederlandse zeehavens in 2018-2019.

Monitor economische ontwikkeling binnenhavens over 2018

De Binnenhavenmonitor 2019 geeft inzicht in de economische ontwikkeling van de binnenhavens. Deze monitor geeft een beeld van 2018. 

Zie voor meer informatie op de website https://maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nl/Home