Aanvullend onderzoek voor alle zeilende passagiersschepen in historische zeilvloot

Alle zeilende passagiersschepen in de historische zeilvloot worden voor 1 april 2024 aanvullend onderzocht. Het is een van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de vloot voor het begin van het volgende vaarseizoen aantoonbaar veiliger wordt. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat laten weten aan de Tweede Kamer.

De maatregelen volgen op het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in september uitbracht, naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen met historische zeilschepen. De OVV constateerde dat aanbevelingen die na een dodelijk ongeval in 2016 werden gedaan, onvoldoende waren opgevolgd.

Het rapport was aanleiding voor minister Harbers om een taskforce samen te stellen met daarin alle betrokken partijen: het ministerie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Raad voor Accreditatie, keuringsinstanties en de branchevereniging voor de beroepschartervaart (BBZ). Deze taskforce is nu alles klaar aan het maken om de aanvullende onderzoeken van mast en tuigage vanaf januari te laten beginnen. In december worden de eerste onderzoeken uitgevoerd, zodat we in januari voortvarend van start kunnen gaan.

Een van de bureaus die keuringen uitvoert voor de binnenvaart is onlangs geschorst door de Raad voor Accreditatie. Maar met de inzet van alle betrokken partijen kunnen de aanvullende onderzoeken voor de start van het vaarseizoen worden uitgevoerd. Daarvoor is het uiteraard belangrijk dat alle schippers hun verantwoordelijkheid nemen en volledig meewerken aan de onderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd in duo’s van experts uit de markt en ILT inspecteurs.

De taskforce heeft twee verschillende soorten maatregelen uitgewerkt om de vloot aantoonbaar veiliger te maken: maatregelen voor de korte termijn, zoals het aanvullende onderzoek van mast en tuigage van de schepen op basis van afkeurcriteria die worden opgenomen in keuringsinstructies, en maatregelen waarvoor meer tijd nodig is.

Naast de aanvullende onderzoeken wordt er onder meer op ingezet om meer schippers zich te laten aansluiten bij brancheorganisatie BBZ, aangezien daar veel kennis en informatie beschikbaar is over veiligheid. Momenteel is slechts 40% van de schippers aangesloten. Het ministerie en de ILT zullen, samen met reders en verzekeraars, kijken hoe de overige 60% kan worden bereikt.

Voor de periode na 1 april 2024 wordt onder meer gekeken hoe de normen die de branche zelf heeft ontwikkeld, kunnen worden vastgelegd in regelgeving. Ook wordt er gekeken of de eisen voor het verkrijgen van een zeilbewijs moeten worden aangescherpt.

Minister Harbers: “Alle partijen zijn ervan doordrongen dat het beter moet en hebben zich ook sinds september hiervoor ingezet. Het is goed dat we de komende maanden deze concrete stappen kunnen zetten, maar dat we ook na 1 april verder gaan om de historische zeilvloot aantoonbaar veiliger te maken. Dat zijn we aan alle opvarenden verplicht.”