Nederland herkozen in Raad van Internationale Maritieme Organisatie

Het Koninkrijk der Nederlanden is vrijdag herkozen in de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De Raad is het ‘dagelijks bestuur’ van deze maritieme VN-organisatie en bestaat uit 40 van de 175 lidstaten. De Raad wordt elke twee jaar gekozen.

Zeevaart is een mondiale sector, waarvoor maatregelen op mondiaal niveau het meest effectief zijn. Met de zetel in de Raad zit Nederland ook de komende 2 jaar aan het stuur, en kunnen we mede bepalen hoe de IMO invulling geeft aan grote maritieme en maatschappelijke opgaven. Zo werd de voorbije jaren vanuit de Raad gewerkt aan een veilige graancorridor door de Zwarte Zee, en aan het veilig laten doorgaan van de zeevaart tijdens de COVID-crisis.

De komende twee jaar zal Nederland zich er voor inzetten om de IMO efficiënt en transparant te laten werken, en te zorgen dat IMO in staat is concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, scheepvaartveiligheid en aan drugs gerelateerde criminaliteit via zee.

Nederland is een van de ambitieuze landen binnen de IMO op het gebied van verduurzaming. Mede dankzij de inzet van Nederland is afgesproken dat de zeevaart rond 2050 klimaatneutraal moet zijn, om zo bij te kunnen dragen aan de doelstellingen uit het verdrag van Parijs. Nu is het zaak om concrete maatregelen af te spreken om dat doel te halen, waarbij het belangrijk is dat alle landen mee kunnen komen in deze transitie.

Wat de maritieme sector aantrekkelijk maakt voor de mondiale economie, maakt de sector ook een doelwit voor de georganiseerde misdaad. De grote drugsvangsten in de Rotterdamse haven zijn hier een regelmatige herinnering aan. Nederland wil binnen de IMO de komende jaren meer aandacht voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Samen met een aantal gelijkgezinde landen, waaronder België, gaan we daar de komende jaren op inzetten.
 

“Nederland is van oudsher een zeevarende natie en is bijna altijd lid van de IMO-Raad geweest”, aldus minister Mark Harbers. “Met Rotterdam hebben we een van de grootste havens ter wereld, en de maritieme sector is goed voor 3 procent van onze economie. Het is goed nieuws dat we zijn herkozen, zodat we ook de komende jaren met een zetel in de Raad aan het roer staan van de IMO voor een schonere en veilige scheepvaart.”