Opleidingseisen voor havenbeveiligers en veiligheidsbeambten vanaf 2024

Havenbeveiligers en veiligheidsbeambten krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe opleidingseisen. Zij moeten een centraal examen afleggen bij de Stichting Vakbekwaamheid voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Het doel hiervan is om de kwaliteit van de beveiliging in havengebieden te verzekeren.

Criminele activiteiten in het havengebied tegengaan

Havenbeveiligers houden zich bezig met het beveiligen van locaties waar schepen aankomen en vertrekken naar zee. Ook van en naar landen buiten Europa.

Veiligheidsbeambten die in een haven werken gaan over de coördinatie van de beveiliging in de haven en opstellen van het havenfaciliteitsveiligheidsplan. Zowel havenbeveiligers als veiligheidsbeambten hebben hierdoor een belangrijke positie. Daarom moeten zij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van beveiliging van zeehavens. En moet de kwaliteit van de beveiliging verzekerd zijn.

Centraal examen vanaf 1 januari 2024

Havenbeveiligers en veiligheidsbeambten zorgen voor de veiligheid in de haven. Bijvoorbeeld door persoonlijke bezittingen, bagage, lading en scheepsvoorraden te doorzoeken.  Een havenbeveiliger moet onder andere veel weten van eventuele bedreigingen, bekende patronen in die bedreigingen en de nieuwste technieken die worden gebruikt om aan de veiligheidsmaatregelen te ontkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning, cybersecurity en drones. 

Vanaf 1 januari 2024 wordt een centraal examen verplicht. Tijdens dit examen worden onder andere deze onderdelen getoetst. Hierdoor blijft de kwaliteit van de beveiliging landelijk verzekerd.  

Geen certificering meer via erkende opleiders

Vanaf januari 2024 kunnen erkende opleidingen geen certificaat meer uitreiken aan havenbeveiligers. In plaats daarvan moeten havenbeveiligers een centraal examen afleggen bij de SVPB. Havenbeveiligers die al een certificaat havenbeveiliger hebben behaald, moeten uiterlijk op 30 september 2024 een verzoek indienen bij de SVPB om te worden opgenomen in het register. Na deze datum is hun certificaat niet meer geldig.

Geldigheidsdatum certificaat

Bij het behaalde certificaat hoort een geldigheidsdatum. Als die datum verloopt, moeten havenbeveiligers opnieuw examen doen. Dit geldt voor huidige en toekomstige havenbeveiligers. De geldigheidsdatum van het certificaat is op te delen in 4 groepen:

Geldigheidsdata certificaat
Datum waarop certificaat is behaald Einddatum geldigheid certificaat
Groep 1 Van 1-1-2019 t/m 31-12-2023 31-12-2027
Groep 2 Van 1-1-2014 t/m 31-12-2018 31-12-2026
Groep 3 Vóór 31-12-2013 31-12-2025
Groep 4 Vanaf 1-1-2024 5 jaar na het behalen van het certificaat

Voor havenbeveiligers die 63,5 jaar oud zijn op het moment dat de Havenbeveiligingswet ingaat (1 januari 2024) wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet opnieuw examen te doen als hun certificaat verlopen is.

Ook centraal examen voor veiligheidsbeambten

Ook voor nieuwe en huidige veiligheidsbeambten komt er een centraal examen. Zij zijn verplicht om dit examen binnen een anderhalf jaar na inwerkingtreding van de wet succesvol af te leggen bij de SVPB.