Veilig werken in de zeevaart

Een veilige zeevaart is belangrijk. Voor de bescherming van het milieu, de economie, de bewoners van kust- en havengebieden en opvarenden van schepen. De zeevaart is een internationale sector. Daarom heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt over de veiligheid op zee met andere landen. 

Internationale afspraken over veiligheid zeevaart

Er gelden (internationale) afspraken voor de veiligheid van de zeevaart. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over:

De overheid zorgt ervoor dat die internationale afspraken in Nederland goed worden uitgevoerd en gehandhaafd.

Eisen voor de bemanning

Een veilige scheepvaart begint met een goed opgeleide bemanning. Daarom hebben bemanningsleden een goede opleiding afgerond en volgen zij regelmatig trainingen. Zeevarenden moeten ook een geldig vaarbevoegdheidsbewijs hebben. Een bemanningslid krijgt een vaarbevoegdheidsbewijs als hij voldoet aan de eisen van: 

  • opleiding en training; 
  • ervaring; 
  • lichamelijke geschiktheid. 

Gegevens over de werkervaring van zeevarenden staan in een monsterboekje.