Hoe krijg ik toestemming om te experimenteren met smart shipping?

Als u wilt experimenteren met smart shipping moet u toestemming vragen. Voor experimenten op Nederlandse binnenwateren vraagt u toestemming aan Rijkswaterstaat. De Kustwacht geeft toestemming voor experimenten in de territoriale wateren.

Experimenten met smart shipping op binnenwateren

Iedereen is welkom om experimenten met smart shipping uit te voeren op de Nederlandse binnenwateren. Daarvoor is toestemming nodig van Rijkswaterstaat. Meer informatie over experimenten met smart shipping op de binnenwateren staat op Rijkswaterstaat.nl. Daar staat ook het aanvraagformulier. Alle voorwaarden staan in de Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen.

Experimenten in territoriale wateren

Voor experimenten in de territoriale wateren is toestemming nodig van de Kustwacht. De voorwaarden staan in de Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee. Het gaat hier om experimenten op de territoriale zee. Voor informatie over toestemmingen voor een specifiek experiment kunt u contact opnemen met het Loket Smart Shipping.

Meer informatie over smart shipping

Op de website smashnederland.nl staan verschillende voorbeelden van smart shipping. Ook is er een SMASH!-community. Dit is een netwerk waar kennis wordt gedeeld en de samenwerking wordt opgezocht.

Het landelijk Smart Shipping-loket helpt innovaties verder op weg. Het loket begeleidt experimenten op Nederlandse wateren en deelt kennis over bijvoorbeeld subsidies, techniek en veiligheid.

Initiatiefnemers die willen experimenteren, andere vaarwegbeheerders, medeoverheden en andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de website smashnederland.nl. Of een e-mail sturen naar loket.smartshipping@rws.nl