Welke keuringstekens voor pleziervaartuigen zijn er?

Scheepsbouwers moeten schepen laten keuren voordat ze deze op de markt mogen brengen. Goedgekeurde pleziervaartuigen zijn te herkennen aan een aantal keuringstekens:

  • Een bouwersplaatje met de CE-markering
    Dit plaatje moet zichtbaar zijn vanaf de plek waar de schipper het schip bestuurt.
  • Craft Identification Number (CIN-code)
    Dit is een fabrikantencode die de productiewerf en de opleverdatum weergeeft. Deze moet u aanbrengen aan stuurboordzijde (rechts) op de spiegel van een schip.
  • Gebruikershandleiding
    Scheepbouwers moeten bij het vaartuig een gebruikershandleiding en een zogenoemde verklaring van overeenstemming (certificaat) leveren.

De ILT ziet toe op de naleving van de regels voor de keuring van pleziervaartuigen. ILT heeft een formulier Melden Overtreding wet pleziervaartuigen.