Verkennend onderzoek naar omgangsvoorzieningen en omgangshuizen

Kinderen hebben het recht om hun ouders te zien, ook wanneer deze uit elkaar zijn gegaan. Soms gaat dit niet goed en kan de omgang tussen kind en ouder niet zomaar plaatsvinden. In Nederland zijn er zgn. omgangsvoorzieningen waar omgang tussen kind en ouder gefaciliteerd of begeleid kan worden. Dit onderzoek brengt in kaart hoe deze voorzieningen zijn georganiseerd en wat daarbij goed werkt.