Documenten - Scheiden of uit elkaar gaan

53 documenten over Scheiden of uit elkaar gaan

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstelbericht Kamervragen over het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Krol Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid ...

Kamerstuk: Kamervragen | 05-10-2018

Kamerbrief over Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade

De ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over het uitvoeringsprogramma Scheiden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Kamerbrief over nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

Minister Dekker (JenV) informeert de Tweede Kamer over de nadere invulling van de onderzoeken op het gebied van het familierecht ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2018

Scheiden... En de kinderen dan?

Actie-agenda van het Platform Scheiden zonder schade om schade bij kinderen als gevolg van (huwelijks)scheidingen van ouders te ...

Rapport | 22-02-2018

Brief Tweede Kamer Platform Scheiden zonder Schade

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2018

Kamerbrief over Platform Scheiden zonder Schade

Minister Dekker (JenV) stuurt de rapportage van André Rouvoet, 'Scheiden…. en de kinderen dan?' naar de Tweede Kamer. In de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2018

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en ...

Formulier | 18-01-2018

Welke kosten betaal ik bij de beëindiging van mijn geregistreerd partnerschap?

Bij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden betaalt u de kosten van een advocaat of een ...

Vraag en antwoord

Welke kosten betaal ik bij een scheiding?

Bij een scheiding betaalt u samen met uw ex-partner de kosten voor de advocaat. U betaalt ook griffierecht voor het starten van ...

Vraag en antwoord

Kan ik bezwaar maken tegen een verzoek om echtscheiding of ontbinding van mijn geregistreerd partnerschap?

U kunt bezwaar maken tegen een eenzijdig verzoek van uw partner om echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.

Vraag en antwoord