Documenten - Scheiden of uit elkaar gaan

97 documenten over Scheiden of uit elkaar gaan

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Antwoorden Kamervragen over de kinderalimentatie

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Toets het inkomen van ex-partners elke 5 jaar opnieuw ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2021

Bijlage 3 - Stand van zaken pilots – peildatum 5 januari 2021

Het overzicht  bevat lopende pilots, afgeronde pilots en pilots op het gebied van rechtsbijstand die op korte termijn starten en ...

Publicatie | 11-01-2021

Bijlage 2 Uitvoering motie Groothuizen

De bijlage gaat over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Groothuizen (D66). De motie verzocht de regering om per ...

Kamerstuk | 11-01-2021

Evaluatie Pilot consumentenzaken Lessen uit een lerende praktijk

Het rapport evalueert een pilot op het gebied van consumentengeschillen. Het doel van de pilot was om ervaring op te doen met de ...

Rapport | 11-01-2021

Kamerbrief met 4e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het vernieuwde stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand sinds ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-01-2021

Wetgevingsprogramma Modernisering personen-en familierecht Eind 2020

Het document bevat een overzicht van de lopende wetgevingstrajecten op het gebied van personenrecht en familierecht.

Rapport | 17-12-2020

Kamerbrief met beleidsreactie op verschillende WODC-onderzoeken naar familierechtelijke onderwerpen

Minister Dekker geeft zijn beleidsreactie op enkele onderzoeksrapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2020

Beantwoording vragen so 24 september 2020 voortgang familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie

Minister Dekker beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer uit het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-11-2020

Verkennend onderzoek naar omgangsvoorzieningen en omgangshuizen

Kinderen hebben het recht om hun ouders te zien, ook wanneer deze uit elkaar zijn gegaan. Soms gaat dit niet goed en kan de ...

Rapport | 04-11-2020

Onderzoek triage (complexe) scheidingsproblematiek

We willen zoveel mogelijk de schade bij kinderen beperken als gevolg van de scheiding van hun ouders. Om dit zo goed mogelijk te ...

Rapport | 04-11-2020