Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Dit informatieblad is bedoeld voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn en bevat de volgende onderwerpen:

 • Waarom deze wet?
 • Welke pensioenen vallen onder de wet en welke niet?
 • Voor wie geldt de wet?
 • Waarvoor dient het formulier?
 • Uitsluiting van de wet
 • Hoe wordt het pensioen verdeeld?
 • Waardeoverdracht/voorkomen pensioenbreuk
 • Indexering van 'recht op uitbetaling'
 • Flexibele pensioendatum
 • Pensioenverdeling en alimentatie
 • U hertrouwt met uw ex-echtgenoot (het reparatiehuwelijk)
 • U trouwt met iemand anders of gaat een geregistreerd partnerschap aan
 • Bij welke pensioenuitvoerder moet u zijn?
 • U betaalt kosten
 • Wat gebeurt er nadat het formulier is ingestuurd?
 • Hoe worden de pensioenaanspraken berekend?
 • Uitbetaling pensioendelen en fiscale gevolgen
 • De pensioenuitvoerder betaalt niet uit
 • U bent het niet eens met de verdeling
 • Internationaal
 • Scheidingen vóór 1 mei 1995

Voor de uitvoering van de wet is het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' gemaakt. Dit formulier kunt u downloaden via deze site.

Datum van uitgave: oktober 2016

Gesproken versie