Welke schooladviezen kan mijn kind krijgen in groep 8?

In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind een schooladvies voor de middelbare school. In het advies staat welk schooltype het beste bij uw kind past. Uw kind kan advies krijgen voor 1 of 2 schooltypes. Met dit advies kunt u uw kind aanmelden aanmelden voor de middelbare school.

Schooladvies in groep 8

In groep 8 krijgt uw kind het schooladvies voor de middelbare school. De school brengt eerst een voorlopig advies uit. Uw kind maakt vervolgens de doorstroomtoets. Uit de toets volgt het toetsadvies. Uw kind krijgt vervolgens het definitieve advies en meldt zich met dit advies bij de middelbare school.

Voorlopig schooladvies, toetsadvies en definitief advies

Schooladvies: voor 1 of 2 schooltypes

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven.

De mogelijke schooladviezen zijn:

  • praktijkonderwijs;
  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb);
  • vmbo bb/vmbo kb;
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb);
  • vmbo kb/vmbo gl-tl;
  • vmbo gemengde/ theoretische leerweg (vmbo gl-tl);
  • vmbo gl-tl/havo;
  • havo;
  • havo/vwo;
  • vwo.

Een middelbare school mag een basisschool niet vragen om een schooladvies voor 1 schooltype te geven.

Het toetsadvies van uw kind is hoger dan het voorlopige schooladvies

Uit de doorstroomtoets komt een hoger advies dan het voorlopig advies van de basisschool. De school stelt het advies dan bij. Vindt de school dat de bijstelling van het schooladvies niet in het belang van uw kind is? Dan kan de school besluiten dat het schooladvies blijft zoals het was. De school moet uitleggen waarom ze dit besluit neemt.

Zit er meer dan een half niveauverschil tussen het schooladvies en het toetsadvies? Dan kan de school ook besluiten om het schooladvies naar één van de tussengelegen niveaus bij te stellen. Ook dat moet de school motiveren.

Uw kind heeft het schooladvies praktijkonderwijs

Als uw kind het schooladvies praktijkonderwijs heeft, gelden er andere regels. Heeft uw kind het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb dan past de school het schooladvies niet aan.

Heeft uw kind het schooladvies praktijkonderwijs gekregen met een toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb of hoger? Dan stelt de school het advies wel bij. Tenzij de school dat niet in het belang van de leerling vindt. De school moet dan wel uitleggen waarom ze het advies niet aanpassen.