Welke schooladviezen kan mijn kind krijgen in groep 8?

In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Daarin staat welk schooltype het beste bij uw kind past. 

Schooladvies: enkelvoudig of meervoudig

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven.

De mogelijke schooladviezen zijn:

 • praktijkonderwijs;
 • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb);
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb);
 • vmbo k/vmbo gt-tl;
 • vmbo gemengde/ theoretische leerweg (vmbo gl-tl);
 • vmbo gt-tl/havo;
 • havo;
 • havo/vwo;
 • vwo.

Een middelbare school mag een basisschool niet vragen om een schooladvies voor 1 schooltype te geven.

Schooladvies, eindtoets, definitief advies

Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven op een middelbare school.

In het voorjaar maakt uw kind een eindtoets, waar ook een advies uit komt. Is het advies van de eindtoets hoger dan het schooladvies, dan moet de school het schooladvies van uw kind opnieuw bekijken (heroverwegen). Daarna kan de school het schooladvies naar boven bijstellen of het schooladvies laten zoals het eerder was.

Bij een hoger schooladvies kunt u kijken of u de keuze voor de middelbare school nog wilt aanpassen. U doet dit in overleg met de school.

Geen heroverweging bij schooladvies praktijkonderwijs en toetsadvies praktijkonderwijs/vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

Er is 1 uitzondering bij heroverwegen van het schooladvies. Bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb hoeft de school niet te heroverwegen. Heeft uw kind het schooladvies praktijkonderwijs gekregen met een toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb of hoger? Dan moet de school het advies wel opnieuw bekijken.

Schoolkeuze aanpassen bij een hoger advies

Bij een hoger schooladvies kunt u kijken of u de keuze voor de middelbare school nog wilt aanpassen. U doet dit in overleg met de school.

Eindtoets: voor 2 schooltypes of vwo

Uit de eindtoets komt altijd een meervoudig advies, de enige uitzondering is vwo. De adviescategorieën van de eindtoetsen zijn:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

Het advies dat de school uiteindelijk geeft (het definitieve schooladvies) kan wel weer enkelvoudig of meervoudig zijn (dus voor 1 of 2 schooltypes).