Welke adviezen kan mijn kind krijgen in groep 8?

In groep 8 krijgt uw kind in totaal 3 adviezen. Een schooladvies, een eindtoetsadvies en definitief schooladvies.

Schooladvies

Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis  van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven  op een middelbare school. 

Eindtoetsadvies en definitief schooladvies

Tussen 15 april en 15 mei maakt uw kind de eindtoets. De school kiest zelf een eindtoets. Uit deze eindtoets volgt een eindtoetsadvies. Is het advies uit de eindtoets gelijk of lager dan het schooladvies? Dan wordt het schooladvies automatisch omgezet naar een definitief schooladvies. Op basis van dit definitieve schooladvies wordt uw kind op de middelbare school toegelaten.

Eindtoets hoger dan schooladvies

Als uit de eindtoets een hoger advies komt dan het schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Ook als het om een 'half' schoolniveau gaat. Een havo-advies kan bijvoorbeeld een havo/vwo-advies worden. Op basis van dit hogere definitieve schooladvies mag uw kind naar een hoger schooltype in het voortgezet onderwijs dan het eerste schooladvies.

Schooladvies voor 1 of 2 schooltypes

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype of voor 2 schooltypes geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-gl-tl/havo-advies. Een middelbare school mag van een basisschool niet vragen om een schooladvies  voor 1 schooltype te geven.

Eindtoetsadvies voor 2 schooltypes of vwo

Vanaf het schooljaar 2018/2019 zijn de adviescategorieën van alle eindtoetsen hetzelfde, namelijk:

  • pro/vmbo bb
  • vmbo bb/vmbo kb
  • vmbo kb/vmbo gl-tl
  • vmbo gl-tl/havo
  • havo/vwo
  • vwo

Het definitieve schooladvies van de basisschool mag wel uit 1 of 2 schooltypes bestaan.