Welke adviezen kan mijn kind krijgen in groep 8?

In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Daarin staat welk schooltype het beste bij uw kind past. 

Schooladvies, eindtoets, definitief advies

Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis  van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven  op een middelbare school. In het voorjaar maakt uw kind een eindtoets, waar ook een advies uit komt. Is dit hoger dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies aangepast. Uiteindelijk krijgt uw kind een definitief schooladvies.

Schooladvies: enkelvoudig of meervoudig

De basisschool kan een schooladvies voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig) geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-gl-tl/havo-advies. Een middelbare school mag van een basisschool niet vragen om een schooladvies voor één schooltype te geven.

Eindtoets: voor twee schooltypes of vwo

Vanaf het schooljaar 2018/2019 zijn de adviescategorieën van alle eindtoetsen hetzelfde, namelijk:

  • pro/vmbo bb
  • vmbo bb/vmbo kb
  • vmbo kb/vmbo gl-tl
  • vmbo gl-tl/havo
  • havo/vwo
  • vwo

Uit de eindtoets komt dus altijd een meervoudig advies, de enige uitzondering is vwo. Het advies dat de school uiteindelijk geeft (het definitieve schooladvies) kan wel weer enkelvoudig of meervoudig zijn (dus voor één of twee schooltypes).