Welke schooladviezen kan mijn kind krijgen in groep 8?

In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Daarin staat welk schooltype het beste bij uw kind past. 

Schooladvies, eindtoets, definitief advies

Uw kind ontvangt in groep 8 voor 1 maart het schooladvies. De basisschool maakt dit advies. Op basis van dit schooladvies kan uw kind zich inschrijven op een middelbare school.

In het voorjaar maakt uw kind een eindtoets, waar ook een advies uit komt. Is het advies van de eindtoets hoger dan het schooladvies, dan moet de school het schooladvies van uw kind opnieuw bekijken (heroverwegen). Daarna kan de school het schooladvies naar boven bijstellen of het schooladvies laten zoals het eerder was.

Bij een hoger schooladvies kunt u kijken of u de keuze voor de middelbare school nog wilt aanpassen. U doet dit in overleg met de school.

Schooladvies: enkelvoudig of meervoudig

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven. Bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-gl-tl/havo-advies. Een middelbare school mag van een basisschool niet vragen om een schooladvies voor 1 schooltype te geven.

Eindtoets: voor 2 schooltypes of vwo

De adviescategorieën van alle eindtoetsen zijn hetzelfde, namelijk:

  • pro/vmbo bb
  • vmbo bb/vmbo kb
  • vmbo kb/vmbo gl-tl
  • vmbo gl-tl/havo
  • havo/vwo
  • vwo

Uit de eindtoets komt dus altijd een meervoudig advies, de enige uitzondering is vwo. Het advies dat de school uiteindelijk geeft (het definitieve schooladvies) kan wel weer enkelvoudig of meervoudig zijn (dus voor 1 of 2 schooltypes).