Besluit op Woo-verzoek over het Stella-team

Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de handelwijze van de Belastingdienst over het Stella-team. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over het Stella-team