Wegwijzer Seksualiteit online voor het primair onderwijs

In de wegwijzer Seksualiteit online voor het primair onderwijs staan advies, stappenplannen en meldpunten om deze ongewenste sexting of shame-sexting aan te pakken. Leraren, ouders en schoolteams die zich zorgen maken over de ongewenste verspreiding van seksueel getinte foto’s of filmpjes onder jongeren, kunnen gebruik maken van de wegwijzer.

Wegwijzer Seksualiteit online voor primair onderwijs (PDF | 14 pagina's | 924 kB)

De wegwijzer is gemaakt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij werkten hiervoor samen met Rutgers, Halt, het Expertisebureau Online Kindermisbruik en School & Veiligheid.