Nieuwe Wet seksuele misdrijven

Slachtoffers van aanranding en verkrachting kunnen vanaf 1 juli 2024 aangifte doen als duidelijk was dat ze geen seks wilden. Dat is het gevolg van de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Ook seksuele intimidatie in het openbaar en het sturen van seksueel getinte berichten aan kinderen (sexchatting) zijn dan strafbaar.

Uitlegvideo Wet seksuele misdrijven

Iedereen verdient het om overal veilig te zijn.
Of het nu thuis, op straat...
op het werk of online is.
Dit geldt ook voor seksueel contact.
Daarom is er sinds 1 juli 2024 een nieuwe wet seksuele misdrijven.
Wat is er veranderd?
In deze nieuwe wet staat dat seks altijd vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn.
Als je niet zeker weet of iemand seks wil en toch door gaat...
dan is dat vanaf nu strafbaar.
Het komt namelijk vaak voor dat slachtoffers van verkrachting of aanranding...
zich niet verzetten, maar uit angst juist bevriezen.
Er is dus geen bewijs meer nodig dat iemand is gedwongen tot seks.
Daarnaast is het verboden om in het openbaar...
zowel offline als online, mensen seksueel te intimideren.
Bijvoorbeeld door ongevraagd mee te lopen...
en seksuele opmerkingen te maken.
Mensen kunnen zich hierdoor onveilig voelen.
De nieuwe wet maakt ook het seksueel benaderen van kinderen strafbaar.
Denk hierbij aan online seksueel getinte berichten sturen.
Bij seksuele intimidatie of misbruik...
geeft de wet meer mogelijkheden voor een melding of aangifte bij de politie.
Bewijs blijft wel noodzakelijk...
om te voorkomen dat iemand onterecht wordt veroordeeld.
Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt?
Dan kun je terecht bij de politie...
het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188...
of Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.
Wil je meer weten over de wet?
Ga dan naar: metelkaartrekkenwedegrens.nl.

Geen bewijs nodig van dwang bij aanranding en verkrachting

Met de nieuwe Wet seksuele misdrijven kunnen slachtoffers in meer gevallen aangifte doen van aanranding en verkrachting. Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is door de nieuwe wet geen bewijs meer nodig dat iemand is gedwongen. Het is strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar iemand toch heeft doorgezet. Als er bewijs is van dwang, dan kan de dader een zwaardere straf krijgen.

Wet maakt verschil tussen opzet en schuld bij aanranding en verkrachting

De nieuwe wet maakt onderscheid tussen opzet en schuld bij aanranding en verkrachting.

Zowel bij opzet als bij schuld, is er seksueel contact geweest terwijl iemand dat niet wilde. En waren duidelijke signalen aanwezig dat iemand het niet wilde die de dader heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

Het verschil tussen opzet en schuld zit in de houding van de dader. Bij schuld gaat  de dader er ten onrechte van uit dat de ander seksueel contact wil. Dit terwijl er signalen waren waaruit de dader had kunnen opmaken dat dit niet het geval was.

Er is sprake van opzet als de dader weet dat de ander geen seksueel contact wil. Of als de dader zich bewust is van die mogelijkheid, maar  toch door gaat.

Bij gekwalificeerde opzetaanranding en -verkrachting gebruikt de dader dwang bij het ongewilde seksuele contact.

Nieuwe strafbare feiten voor aanranding en verkrachting

De wet beschrijft verschillende strafbare feiten voor aanranding en verkrachting:

  1. Schuldaanranding
  2. Opzetaanranding
  3. Gekwalificeerde opzetaanranding
  4. Schuldverkrachting
  5. Opzetverkrachting
  6. Gekwalificeerde opzetverkrachting

Maximale straffen voor aanranding en verkrachting

De maximale straffen voor verschillende delicten gaan per 1 juli 2024 omhoog. Zo ook bij aanranding en verkrachting en bij seksueel misbruik van kinderen.

Maximale straffen voor aanranding en verkrachting per leeftijdsgroep slachtoffer

Seksuele misdrijven

Maximale straf als slachtoffer ouder is dan 18 jaar Maximale straf bij slachtoffer 16 tot 18 jaar in specifieke situaties zoals een kwetsbare positie Maximale straf bij slachtoffer 12 tot 16 jaar Maximale straf als slachtoffer jonger is dan 12 jaar
Schuldaanranding 2 jaar Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
(Opzet)aanranding 6 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar

Gekwalificeerde (opzet)aanranding

8 jaar 8 jaar

10 jaar en 8

  maanden
13 jaar en 4 maanden

Schuldverkrachting

4 jaar Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
(Opzet)verkrachting 9 jaar 9 jaar 12 jaar 15 jaar
Gekwalificeerde (opzet)verkrachting 12 jaar 12 jaar 15 jaar 18 jaar

Seksuele intimidatie in openbaar strafbaar

Seksuele intimidatie in het openbaar is met de nieuwe wet strafbaar. Van seksuele intimidatie is sprake als iemand bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt als seksueel object wordt benaderd. Bijvoorbeeld als iemand achterna wordt gelopen met seksueel getinte opmerkingen. Veel mensen voelen zich hierdoor onveilig en gaan bepaalde straten ontwijken of zich anders kleden. Ook seksuele intimidatie online, bijvoorbeeld op social media, is strafbaar.

Seksueel benaderen van kinderen (sexchatting) strafbaar

Volgens de nieuwe wet is het verboden om kinderen onder de 16 jaar  seksueel te benaderen. Bijvoorbeeld door online seksueel getinte sms’jes of mails te sturen of als een buurman een buurmeisje intieme vragen stelt. Dat is ook verboden bij kinderen van 16 en 17 jaar die in een kwetsbare positie zitten. Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke handicap of een psychische stoornis.

De politie kan door de nieuwe wet sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Bewijzen van seksuele misdrijven kan lastig zijn

Seksuele misdrijven bewijzen kan ook met de nieuwe wet lastig blijven, omdat er meestal geen getuigen bij zijn. Als een verdachte ontkent en er zijn geen getuigen, dan is ander bewijs nodig. Bijvoorbeeld sporen van sperma op het lichaam of op kleding, camerabeelden of tekstberichten.