Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving

10 adviezen aan gemeenten om woonvormen, zoals meergeneratiewoningen, meegroeiwoningen, kangoeroewoningen en collectieve woonprojecten te faciliteren.
In de publicatie zijn praktijkvoorbeelden van dergelijke woonvormen opgenomen.