Mag huurverhoging na het aanbrengen van voorzieningen voor gehandicapten?

Als een verhuurder een woning aanpast voor gehandicapten, kan dat een huurverhoging tot gevolg hebben. Door de voorziening voor gehandicapten kan uw woning namelijk meer punten krijgen volgens de puntentelling van de Huurcommissie.

Voorziening in de woning en puntentelling

Voor elke € 226,89 die de verhuurder heeft besteed aan de aanpassing, krijgt de woning 1 extra huurpunt. Kosten die de huurder zelf maakt tellen niet mee. De subsidie die de verhuurder heeft gekregen voor de aanpassingen telt ook niet mee.

Huurprijs vooraf afspreken

Past de verhuurder uw woning aan voor gehandicapten? Dan spreekt u samen met de verhuurder vooraf een nieuwe huurprijs af. Het bedrag van de aangebrachte voorzieningen is het uitgangspunt. Van dit bedrag trekt u de subsidie die de verhuurder heeft ontvangen en de eigen bijdrage van de huurder af.

Verder kunt u bij de nieuwe huurprijs rekening houden met:

  • de gemiddelde levensduur van de woonvoorziening;
  • de onderhoudskosten.

De kosten voor toekomstige vervanging van de voorziening door ouderdom en slijtage tellen niet mee.

De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. De maximale huurprijs hangt af van het aantal punten van de huurwoning.

Inschakelen Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder over de huurverhoging? Dan kunt u binnen 3 maanden na de aanpassing van de woning naar de Huurcommissie gaan. Ook de verhuurder kan de Huurcommissie vragen om uitspraak over de huurverhoging te doen.

De Huurcommissie heeft meer informatie over huurverhoging na woningverbetering.