Nationaal programma radioactief afval

Alle EU-lidstaten zijn verplicht iedere 10 jaar een nationaal programma te maken voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. In dit nationale programma radioactief afval staat hoe een lidstaat nu en in de toekomst hiermee omgaat.

Nieuw Nederlands nationaal programma voor 2026

Het Nederlandse nationale programma radioactief afval (NPRA) is verschenen in 2016. Voor 2026 dient Nederland een nieuw nationaal programma te hebben gepubliceerd.

Nucleair afval ontstaat bij de productie van kernenergie, bij nucleair onderzoek en bij medische toepassingen. Ook kan het soms vrijkomen uit natuurlijke materialen, zoals bij sommige ertsen. Radioactief afval kan honderden tot soms vele duizenden jaren gevaarlijk blijven. Daarom wordt het zorgvuldig opgeslagen.

Beleid voor radioactief afval

Het Nederlandse beleid voor radioactief afval is gebaseerd op vier uitgangspunten:

  1. Minimalisatie van het ontstaan van radioactief afval;
  2. Veilig beheer van radioactief afval;
  3. Geen onredelijke lasten op de schouders van latere generaties ;
  4. De veroorzakers van radioactief afval dragen de kosten van het beheer ervan.

Opslag radioactief afval

In Nederland wordt radioactief afval bovengronds opgeslagen voor een periode van ten minste 100 jaar. Dat gebeurt bij de Centrale Opslag voor Radioactief Afval (COVRA) in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Na 100 jaar opslag is een deel van het afval nog radioactief. Het afval wordt na deze periode in de diepe ondergrond opgeborgen. Dat heet eindberging. Pas in het jaar 2100 wordt besloten waar die eindberging zal komen.