Straling is de uitzending van energie door golven of als deeltjes. Er zijn verschillende soorten straling: uv-straling, straling of elektromagnetische velden van bijvoorbeeld mobiele telefoons, zendmasten en hoogspanningslijnen en ioniserende straling (radioactieve straling). Ioniserende straling kan afkomstig zijn van de productie en de toepassing van radioactieve stoffen bij bijvoorbeeld medisch onderzoek.

Of straling schadelijk is, hangt af van het soort straling en de hoeveelheid straling. De overheid wil voorkomen dat mensen onnodig in aanraking komen met straling waarvan de risico’s het grootst zijn.