Straling in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg wordt soms (röntgen)straling of radioactiviteit gebruikt. Bijvoorbeeld bij het maken van een röntgenfoto of een CT-scan. Deze straling heet ook wel ioniserende straling.

Voordelen straling in de gezondheidszorg

Gebruik van straling in de gezondheidszorg biedt een aantal voordelen. Zo helpt straling bij:

  • het zichtbaar maken van botbreuken;
  • het zichtbaar maken van gebitsproblemen;
  • de behandeling van kanker (door de tumor gericht te bestralen).

Risico van straling

Een kleine hoeveelheid straling brengt zeer beperkt risico’s met zich mee. Straling komt ook in de natuur voor. Deze straling komt uit de aarde en uit de ruimte. Iedereen wordt blootgesteld aan een lage hoeveelheid van deze straling. Of u risico's loopt door straling in de gezondheidszorg, hangt af van:

  • de soort straling;
  • de hoeveelheid gebruikte straling;
  • hoe lang iemand in contact staat met de straling.

Bij het maken van een röntgenfoto wordt er weinig straling gebruikt. Hierdoor zijn de risico’s op schade erg klein. Bij een CT scan (computertomografie) wordt een hogere hoeveelheid straling gebruikt. Daardoor zijn de risico’s van een CT scan over het algemeen groter dan die van een röntgenfoto.

Afweging risico’s straling

Een arts weegt zorgvuldig de voordelen en nadelen van het gebruik van straling af. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leest u meer informatie over straling in de gezondheidszorg.