Wat betekent INES en waarvoor wordt die schaal gebruikt?

INES staat voor International Nuclear and radiological Event Scale. Het is een maat om de ernst van nucleaire en radiologische incidenten en ongelukken te vergelijken.

De INES-schaal loopt van 1 tot en met 7. In Nederland kennen we ook nog niveau 0. Bijvoorbeeld de melding dat iemand aan een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof is blootgesteld, zonder gevolgen voor zijn gezondheid. Pas bij INES 4 is er sprake van een ongeval met beperkte gevolgen voor de omgeving. Bij de hoogste schaal, INES 7 is sprake van een zeer ernstig ongeval. 

Meldplicht

Alle bedrijven en instellingen die met ioniserende straling werken, zijn verplicht om incidenten te melden aan de ANVS. Ook de hele kleine incidenten die verder geen gevolgen hebben (INES 0 of 1). Op de website van de ANVS staan de ongewone gebeurtenissen bij de nucleaire installaties.