Documenten - Studiefinanciering

87 documenten over Studiefinanciering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Studenten lenen steeds meer en vaker'

Minister van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen van het lid Van der Molen (CDA) over het bericht ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-08-2018

Nota van wijziging inzake aanpassingswet studiefinanciering BES

Kamerstuk: Nota van wijziging | 21-08-2018

Kamerbrief over Aanpassingswet studiefinanciering BES

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer 2 Kamerstukken in het kader van de wijziging van de Aanpassingswet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-08-2018

Nota naar aanleiding van het verslag inzake aanpassingswet studiefinanciering BES

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 21-08-2018

Voorstel van wet over meeneembare studiefinanciering

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 09-07-2018

Advies Raad van State inzake voorstel van wet over meeneembare studiefinanciering

Advies van de Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 09-07-2018

Nader rapport over meeneembare studiefinanciering

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de ...

Kamerstuk: Nader rapport | 09-07-2018

Kamerbrief over de raming van de studiefinanciering

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2018

Kamerbrief over de berekening van de hoogte van de aanvullende beurs door DUO

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en ...

Kamerstuk | 14-06-2018

Assurancerapport Studentenreisrecht 2017

Assurancerapport over de door DUO gepresenteerde gemiddelde aantallen reisrecht-houders over 2017. Naar het oordeel van de ...

Rapport | 12-04-2018