Digitale vaardigheden ontwikkelen

De computer wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Zo vindt contact tussen burgers en overheden steeds vaker digitaal plaats. Mensen die niet goed kunnen omgaan met een computer lopen daarom een verhoogd risico op een sociale achterstand. Ook vinden ze minder makkelijk een baan. Sinds 1 januari 2018 kunnen gemeenten daarom computercursussen aanbieden aan inwoners die dat nodig hebben.

Aantal mensen met weinig digitale vaardigheden

Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs zo’n 20%. Van de laaggeletterden in Nederland kan ruim 30% niet goed omgaan met een computer. Deze mensen kunnen onvoldoende zelfstandig informatie opzoeken en verwerken op de computer.

Gevolgen achterstand in digitale vaardigheden

Mensen met weinig digitale vaardigheden hebben meer kans om werkloos te worden en te blijven. Ook hebben zij vaak te weinig sociale contacten en een slechtere gezondheid. Daarom hebben zij vaker contact met de overheid en zorgverleners. Bijvoorbeeld als ze een uitkering of voorzieningen aan willen vragen.

Dit contact met de overheid vindt steeds vaker plaats via de computer. Als dat niet goed gaat omdat de aanvrager niet digitaal vaardig genoeg is, vergroot dat de problemen van deze persoon. Zo kunnen schulden groeien, omdat mensen niet weten hoe ze een uitkering of toeslag aan moeten vragen. En als hun problemen toenemen, vergroot ook hun achterstand in de maatschappij. Zo komen deze mensen in een negatieve spiraal terecht.

Cursussen om digitale vaardigheden te vergroten

Gemeenten krijgen ieder jaar €58,98 miljoen van het Rijk om achterstanden in taal en rekenen bij hun inwoners aan te pakken. Vanaf 1 januari 2018 kunnen gemeenten hiermee ook cursussen organiseren om de digitale vaardigheden van hun inwoners te vergroten. Zo kunnen deze inwoners meer zelfredzaam worden.

Digitale vaardigheden vergroten in de bibliotheek

Ook veel bibliotheken hebben activiteiten om volwassenen te helpen beter om te gaan met de computer. Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden ondersteunt bibliotheken bij de organisatie van deze activiteiten.

Voorbeelden van activiteiten van bibliotheken zijn:

  • Het programma Klik & Tik, waarbij volwassenen leren omgaan met de computer en internet.
  • Het iPad- of tabletcafé, waar deelnemers leren meer met hun tablet te doen en vragen kunnen stellen.
  • Workshops waar volwassenen digitale kennis kunnen delen en hun digitale vaardigheden ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te leren betalen via internet.
  • Het programma Digisterker, dat volwassenen helpt omgaan met de digitale overheid.
  • De Formulierenbrigade. Hierbij helpen vrijwilligers volwassenen met het invullen van (online) formulieren.
  • Belastingspreekuren. Tijdens deze spreekuren helpen maatschappelijk dienstverleners volwassenen in de bibliotheek met hun (online) aangifte.
  • Een inloopspreekuur waarin mediacoaches kinderen, jongeren en volwassenen helpen om meer mediawijs te worden. Zodat ze leren wat de mogelijkheden en risico’s zijn van digitale media en apparaten. En daardoor veiliger om kunnen gaan met bijvoorbeeld apps, games en speelgoed dat op internet aangesloten kan worden.
  • Digitale inloopspreekuren waarbij burgers allerlei vragen kunnen stellen die te maken hebben met digitalisering.
  • ICT-faciliteiten in bibliotheken. Iedereen die thuis geen computer of internet heeft, kan deze faciliteiten gebruiken.