Documenten - Tbs en overige forensische zorg

60 documenten over Tbs en overige forensische zorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Eindevaluatie Unit 3 Pieter Baan Centrum

Het rapport bevat de evaluatie van een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor weigerende verdachten in het Pro ...

Rapport | 21-02-2019

Recidive na tbs ISD en overige forensische zorg

Het rapport presenteert cijfers over de strafrechtelijke recidive na uitstroom uit de hele forensische zorg (FZ).

Rapport | 22-01-2019

Kamerbrief bij rapport 'Recidive na tbs ISD en overige forensische zorg'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt het rapport 'Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg' naar de Tweede Kamer. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2019

Beantwoording vragen over de verkenning van aanvullende maatregelen voor weigerende observandi

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2019

Kamerbrief met terugkoppeling Inspecties bezoek aan FPA Utrecht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) koppelt het bezoek van de inspecties van Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2018

Afschrift brief met terugkoppeling bezoek naar aanleding van de 2e voortgangsrapportage FPA Utrecht

In de brief reageren de inspecties van Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd op de uitwerking van het verbeterplan ...

Rapport | 10-12-2018

Antwoorden op Kamervragen over antwoorden op eerdere vragen over het bericht 'Tbs'er verdacht van verkrachting'

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Markuszower (PVV) over het bericht 'Tbs'er verdacht ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-12-2018

Kamerbrief over gevangeniswezen en TBS

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van het gevangeniswezen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2018

Procesevaluatie pilot Doorzorgfunctionaris PI

Het rapport evalueert de pilot voor een doorzorgfunctionaris voor de continuïteit van zorg van justitiabelen na detentie.

Rapport | 26-11-2018

Procesecvaluatie van de Social Impact Bond “Werk na Detentie”

Het rapport bevat een procesevaluatie over de voorbereiding en de uitvoering van de Social Impact Bond “Werk na Detentie” voor ...

Rapport | 26-11-2018